Přírodní památka Kněžpolský les

Přírodní památka Kněžpolský les se nachází na obou březích řeky Moravy severovýchodně od Uherského Hradiště. Její součástí jsou i přírodní rezervace Kanada a Trnovec.

Přírodní památka Kněžpolský les

Adresa

Kněžpolský les
687 12 Kněžpole

Kontakt

www: www.uherske-hradiste.cz

Další informace

Jedná se o komplex lužního lesa na levém břehu řeky Moravy, obklopeného převážně intenzívně využívanou zemědělskou krajinou, a slepá ramena a tůně na pravém břehu, která vznikla v 30. a 40. letech 20. století při regulacích toku. Lokalita reprezentuje významnou část vegetace mokřadů tzv. Hradišťského příkopu.

Dominantou vegetace je jasan úzkolistý a dub letní, ukotvily se zde ale i nepůvodní dřeviny ořešák černý, javor jasanolistý nebo topol kanadský. Ramena a tůně se stávají útočištěm i pro mnohé chráněné a ohrožené rostlinné (kotvice plovoucí, leknín bílý, stulík žlutý, kosatec žlutý, orobinec úzkolistý) i živočíšní druhy (brouk páchník hnědý, rybka hořavka duhová, rosnička zelená, skokan zelený a ostronosý, ropucha obecná, užovka obojková).

Kněžpolským lesem protékají potoky Březnice a Burava, jeho součástí jsou i přírodní rezervace Kanada a Trnovec. Komplex je vyhlášenou přírodní památkou a Evropsky významnou lokalitou (EVL).

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí