Nedakonický les

Evropsky významná lokalita Nedakonický les se rozprostírá v nivě řeky Moravy mezi Uherským Hradištěm a Uherským Ostrohem. Rozsáhlý komplex lužních lesů je domovem mnoha druhů chráněných živočichů i rostlin.

Nedakonický les

Adresa

Nedakonický les
687 38 Nedakonice

Kontakt

www: www.uherske-hradiste.cz

Další informace

Atraktivní lokalita Nedakonického lesa s pestrou faunou a flórou se rozprostírá na ploše 1520 hektarů. Mezi Uherským Hradištěm a Uherským Ostrohem zasahuje do osmi katastrálních území a zahrnuje Kunovský, Chylický, Ostrožský a Předměstský les, Kopřivníky a Zápověď. Je tvořena smíšeným lužním lesem se slepými rameny.

Dominantním typem vegetace je zde dub letní, jasan ztepilý nebo jasan úzkolistý. Slepá ramena jsou pak stanovištěm řady mokřadních a vodních rostlin a živočichů.  Vyskytuje se zde půvabný áron plamatý, šmel okoličnatý, kriticky ohrožený druh vodní byliny kotvice plovoucí, originální rybka hořavka duhová nebo denní motýl hnědásek osikový.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí