Radnice

Renesančně a barokně přestavěná pozdně gotická budova představující společenskou i architektonickou dominantu města se nachází na Masarykově náměstí. Na vrcholu věže radnice stojí socha Spravedlnosti. Zajímavostí jsou věžní hodiny, které vytvořil hodinář František Lang a v roce 1723 je doplnil soškou Černého Janka, který podle pověsti zachránil město před vpádem tureckých kuruců. Pod přední částí budovy se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory, které jsou součástí sítě chodeb pod středem starého města. V budově jsou vystaveny také unikátní astronomické hodiny uherskobrodského rodáka Vilibalda Růžičky.

Radnice
Typ památky nebo kulturního zařízení
Dům / palác

Adresa

Radnice
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod

Kontakt

Další informace

Město Uh. Brod nemělo až do 15. století vlastní radnici. První budovu sloužící tomuto účelu získalo v roce 1461 od Jana Tovačovského z Cimburka, který měl Uherský Brod v zástavě. Tato radnice stála uprostřed Dolního náměstí a sloužila městu až do roku 1556, kdy byla zbourána a na jejím místě postavena stavba rozsáhlejší a účelnější. Zde se úřadovalo až do počátku 18. století, kdy byla městská kancelář přestěhována do bývalého šlechtického domu v rohu náměstí. Tato budova původně náležela městskému písaři Pavlovi Makovcovi. Pak dům postupně drželi Mariana Beřkovská ze Šebířova, manželka pana Arkleba z Kunovic, Václav Kokorský z Kokor a Lev Vilém z Kounic.

Šlechtický dům prodal městu na stavbu radnice v roce 1702 hrabě Dominik Ondřej z Kounic. Závažná slohová přestavba (nástavba věže, interiérové úpravy, přefasádování) byla provedena v baroku první čtvrtiny 18. století. V letech 1703-1715 ji prováděl stavitel Michal Graváni. Od této doby se dochoval půdorys radnice do dneška. Pod přední částí budovy se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory jako součást sítě chodeb pod středem starého města. Po dílčích klasicistních a starších novodobých, architektonicky převážně indeferentních úpravách interiérů, byla na přelomu 80. a 90. let 20. stol. provedena komplexní rekonstrukce celého objektu podle projektu SÚRPMO Brno.

Zajímavostí budovy jsou věžní hodiny, které zhotovil hodinář František Lang a v roce 1723 je doplnil soškou Černého Janka, k němuž se váže známá pověst z doby kuruckých válek.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí