Obchodní dům Zlín

Stavba Obchodního domu ve Zlíně byla podle návrhu dvorního baťovského architekta Františka Lydie Gahury předána k užívání o Vánocích 1931. V průběhu let se budova stala dominantou Zlína a vyhledávaným centrem pro nákupy obyvatel Zlína a širokého okolí. Přesně po 85 letech nastal čas na rekonstrukci. Obchodní dům Zlín získal zpět svou původní podobu a energii, na kterou bylo zvyklých několik generací.

Obchodní dům Zlín
Typ památky nebo kulturního zařízení
Obchodní dům
Přístupnost tělesně postiženým
ano

Adresa

Obchodní dům Zlín
nám. Práce 2523
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 602 508 341
www: www.obchodnidumzlin.cz ; fb.com/ODZlin

Další informace

Dynamický rozvoj Baťových závodů a celého Zlína si vyžádal rozmach obchodu a služeb. Obchodní dům, který byl postaven nedaleko továrního areálu v letech 1930–1931, výrazně změnil vzhled baťovského Zlína. Tomáš Baťa zadal zpracování projektu architektu F. L. Gahurovi a chtěl, aby to byl první zlínský mrakodrap. Výsledkem byla desetipodlažní budova, která výrazně převyšovala tehdejší zástavbu.

Nová dominanta náměstí Práce nahradila původní prodejní pasáž Tržnice. Po dokončení stavby v roce 1931 před Vánocemi se v Obchodním domě Baťa otevřely prodejny zboží a to hned ve čtyřech etážích. V páté až sedmé se nacházely jídelny se samoobsluhou, v nejvyšších patrech byly vybudovány sklady. Samotný prodej byl uskutečňován většinou v tehdy revoluční podobě samoobsluh a ve volných výběrech. K supermoderním novinkám ve vybavení objektu patřilo od roku 1934 pohyblivé schodiště, které spojovalo přízemí s prvním patrem a budilo tehdy úžas zákazníků. Byly to vůbec první „jezdící schody“ v tehdejším Československu. Právě v té době stál ve vedení obchodního domu dvacetiletý Tomáš Baťa junior, který se zde každodenní praxí důkladně seznamoval s touto součástí baťovských aktivit. 

Obchodní dům se stal nejen dominantou Zlína, ale také místem setkávání, symbolem bohatého výběru zboží a významným cílem pro návštěvy obyvatel ze širokého okolí.

Název budovy se v proměnách časů a režimů měnil a lidé si jej pamatují jako Obchodní dům Baťa, Obchodní dům Předvoj nebo Obchodním dům Prior. Právě Prior pamatuje největší rozmach, název vydržel až do roku 2017. Postupem času se ovšem na budově projevovalo stáří, a tak přišlo na obnovu v podobě rekonstrukce, která byla započata v červenci roku 2017. Objektu Obchodního domu Zlín byla během rekonstrukce vrácena původní podoba ze 30. let 20. století, která byla v 70. letech necitelným zásahem změněna. Bylo zachováno neobvyklé členění oken. Ta v nejnižších dvou podlažích sahají od podlahy až ke stropu a směrem nahoru se postupně zužují. Budova Obchodního domu systémem stavby zapadá do konceptu Baťových závodů, základem je modulová síť rozdělená sloupy vzdálenými od sebe vždy přesně 6,15 metrů.

Kompletní rekonstrukce byla dokončena na podzim 2018. „Nový" Obchodní dům Zlín má obchodní pasáž soustředěnou do dvou poschodí, která jsou nabitá gastronomickými podniky a obchody. V dalších patrech jsou kancelářské prostory a v nejvyšším, desátém, patře vznikne multifunkční galerie s atraktivními prostory, které budou sloužit k pronájmům na akce jako jsou svatby, oslavy, večírky nebo netradiční firemní konference, ale také k pořádání koncertů, módních přehlídek či divadelních představení. V budoucnu tu bude také hotel a spa centrum. Více o "baťovském" Zlíně hledejte zde.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí