Obchodní dům Zlín

Stavba Obchodního domu ve Zlíně byla podle návrhu dvorního baťovského architekta Františka Lydie Gahury předána k užívání o Vánocích 1931. V průběhu let se budova stala dominantou Zlína a vyhledávaným centrem pro nákupy obyvatel Zlína a širokého okolí. Přesně po 85 letech nastal čas na rekonstrukci. Obchodní dům Zlín získal zpět svou původní podobu a energii, na kterou bylo zvyklých několik generací.

Obchodní dům Zlín
Typ památky nebo kulturního zařízení
Obchodní dům
Přístupnost tělesně postiženým
ano

Adresa

Obchodní dům Zlín
nám. Práce 2523
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 602 508 341
www: www.obchodnidumzlin.cz ; fb.com/ODZlin

Další informace

Dynamický rozvoj Baťových závodů a celého Zlína si vyžádal rozmach obchodu a služeb. V roce 1931 tak vznikla nová dominanta Náměstí Práce, která nahradila původní prodejní pasáž Tržnice. Po dokončení stavby v roce 1931, se v Obchodním domě Baťa otevřely prodejny zboží a to hned ve čtyřech etážích. V páté až sedmé se nacházely jídelny se samoobsluhou, v nejvyšších patrech byly vybudovány sklady. Samotný prodej byl uskutečňován většinou v revoluční podobě samoobsluh a volných výběrech.

Obchodní dům proslul také prvními pohyblivými schody v republice, postupem času se stával dominantou Zlína a místem setkání, bohatého výběru zboží a významným objektem návštěv obyvatel širokého okolí. Název budovy se v proměnách časů a režimů měnil a lidé si jej pamatují jako Obchodní dům Baťa, Obchodní dům Předvoj nebo Obchodním dům Prior. Právě Prior pamatuje největší rozmach, název vydržel až do roku 2017. Postupem času se ovšem na budově projevovalo stáří, a tak přišlo na obnovu v podobě rekonstrukce, která byla započata v červenci roku 2017. Nová podoba Obchodního domu Zlín získala během rekonstrukce původní vzhled ze 30. let 20. století, která byla v 70. letech necitelným zásahem upravena. Bylo zachováno neobvyklé členění oken. Ta v nejnižších dvou podlažích sahají od podlahy až ke stropu a směrem nahoru se postupně zužují. Budova Obchodního domu systémem stavby zapadá do konceptu Baťových závodů, základem je modulová síť rozdělená sloupy vzdálenými od sebe vždy přesně 6,15 metrů.

Kompletní rekonstrukce byla dokončena na podzim 2018. „Nový" Obchodní dům Zlín má obchodní pasáž soustředěnou do dvou poschodí, která jsou nabitá gastronomickými podniky a obchody. V dalších patrech jsou kancelářské prostory a v nejvyšších patrech má vzniknout spa hotel se zážitkovou restaurací v duchu wellness hotelů Resortu Valachy.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí