Muzeum obce

Muzeum obce Želetice je umístěno v budově školy. Škola na tomto místě v obci byla postavena v roce 1897, ale v roce 2005 se v ní přestalo vyučovat. Hlavní výstavní prostory muzea jsou zaplněny věcmi a exponáty od místních občanů, které naši předkové používali v domácnosti, v hospodářství a při běžném denním chodu života. Nástěnné panely a prosklené vitríny představují zaniklou historii, dochovanou na starých fotografiích a dokumentech. V prostorách muzea se nachází čítárna a studovna. Zde jsou vystaveny nejstarší dochované dokumenty, vztahující se k obci, rozsáhlá fotodokumentace, sbírka starých románových knih, kalendářů, staré náboženské literatury a tiskovin.

Muzeum obce

Adresa

Muzeum obce
Želetice 49
696 37 Želetice

Kontakt

telefon: +420 724 168 695
e-mail: starosta@zeletice.cz
www: www.zeletice.cz/muzeum-obce

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí