Velehrad na křižovatkách evropských dějin - muzejní expozice

Zveme vás do muzejní expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin. Navštivte unikátní podzemí baziliky s expozicí Martyrion. Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). Vhled do historie Velehradu umožňuje expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin. Jedinečnou sbírku biblí i pravou kopii Turínského plátna zhlédnete v expozici Bible pro malé i velké.

Velehrad na křižovatkách evropských dějin - muzejní expozice

Adresa

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302
68706 Velehrad

Kontakt

telefon: +420 571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz
www: www.velehradinfo.cz

Další informace

Podzemí baziliky s expozicí MARTYRION  – SVĚDKOVÉ VÍRY 20. STOLETÍ (prohlídkový okruh "C") 
Obnovené podzemí velehradské baziliky dnes tvoří posvátné místo připomínající křesťanské mučedníky 20. století (martyrion). Nachází se zde i ojedinělá galerie svědků víry naší doby.
Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). Velehradské martyrion uchovává věrnou kopii palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Podle legend se obraz váže až ke sv. Metodějovi, který měl tento reliéf věnovat české kněžne sv. Ludmile při jejím křtu. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Je zde vystavena i zlatá růže, dar Jana Pavla II. Velehradu.

V případě zájmu o prohlídku mimo provozní dobu, nás kontaktujte dva dny předem na infocentru . Prohlídky mimo provozní dobu jsou možné od 5 osob!

Otevírací doba:

 

květen - září                                                                                                     
pondělí - neděle: 
9.00 - 12.00  •   13.00 - 17.00

duben, říjen                                                                                                     
pondělí - pátek:   10:00 a 14:00                          
sobota - neděle:  9.00 - 12.00  •   13.00 - 17.00    
       

 

Epozice VELEHRAD NA KŘIŽOVATKÁCH EVROPSKÝCH DĚJIN (prohlídkový okruh "D")
Tato expozice vzbuzuje zájem o velehradskou tradici a poutavým způsobem probouzí v návštevnících obdiv a hrdost k hmotnému a duchovnímu bohatství Velehradu jako významného poutního místa. Umožnuje vhled do historie Velehradu od jeho osídlení cisterciáckými mnichy až po současnost se zaměřením na růst cyrilometodějské ideje napříč dějinami umění a kultury.

 

Expozice BIBLE PRO MALÉ I VELKÉ (prohlídkový okruh "D")
Další expozice, která se zde nachází nese název Bible pro malé i velké. Nabízí možnost shlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo pravou kopii Turínského plátna. Kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu inspirující lidský život v mnoha oblastech, což se poprvé a obzvlášte silně projevilo v životě našeho národa poté, co solunští bratři přišli na Moravu se svým prulomovým překladem Písema svatého.

Otevírací doba:
letní období (duben - říjen)                                                
pondělí - pátek:    9.00 - 12.00  •  12.30 - 17.00                  
sobota - neděle:   9.00 - 12.30  •   13.00 - 17.00

zimní období (listopad - březen)                                              
úterý - pátek:    9.00 - 12.00  •  12.30 - 16.00                  
 
  

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí