PP Obora

Přírodní památka Obora se rozkládá asi 3 km jižně od Kroměříže na mírném zalesněném svahu stejnojmenného kopce Obora (známý také pod názvem Hvězda), na severní straně, v nadm. výšce 224-253 m. Přístupná je po polní cestě od místní části Kroměříže - Kotojed a z Těšňovic. ůvodně keřnatá stráň s pískovcovými lomy, nyní je zalesněna smíšeným lesem, ve kterém převládají listnaté stromy. Les je možné charakterizovat jako habrovou doubravu, ve stromovém patru dominuje habr obecný, častý je dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, javor klen. V keřovém patru nacházíme lísku obecnou, ptačí zob obecný, svídu krvavou, brslen evropský, hloh obecný. V podrostu se vyskytuje řada chráněných a vzácných druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), ze vstavačovitých bradáček vejčitý (Listera ovata), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), okrotice bílá (Cephlalanthera damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vzácný sklenobýl bezlistý (Tripogium aphylum, naposledy nalezen v r. 1977). Dále se zde vyskytují: lýkovec jedovatý, hojně konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý, plicník lékařský, violka lesní, hvězdnice chlumní (Aster amellus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a řada druhů ostřic.

PP Obora

Adresa

PP Obora
Kotojedy
767 01 Kroměříž

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí