Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Areál léčebny byl vybudován v letech 1905-1909 a tvoří jej soubor staveb ve stylu klasicismu a vídeňské geometrické secese s vlivy britské a wagnerovské moderny. Nejvýraznějšími architektonickými prvky jsou správní budova, kostel sv. Cyrila a Metoděje a budova márnice. Areál byl zařazen na seznam kulturních památek ČR a je památkově chráněn od roku 1958. Secesního areálu Psychiatrické nemocnice využili i filmaři ke tvárnění filmové protialkoholní léčebny ve filmu Dědictví II. v roce 2013.

Adresa

Psychiatrická léčebna
Havlíčkova 1265
76701 Kroměříž

Kontakt

www: http://www.pnkm.cz

Další informace

Fotogalerie