Naučná stezka Držkovské chodníčky

Naučná stezka Držkovské chodníčky se nachází v obci Držková, v Hostýnských vrších, cca 20 km od Zlína. Většina tras NS se kryje se stávajícími turistickými trasami. Nejdelší trasa má 21,6 km. Na stezku můžete nastoupit v jakémkoliv místě, v orientaci vám pomohou informační tabule. Cestou se můžete zastavit v Muzeu dřevěného porculánu a v Expozici karpatského salašnictví. Je lepší si ale předem zavolat a objednat se.

Naučná stezka Držkovské chodníčky

Adresa

Držková

Kontakt

e-mail: info@drzkova.cz
www: www.drzkova.cz

Další informace

Při putování naučnou stezkou se seznámíte s historií obce, pamětihodnostmi, původní kulturou, přírodním bohatstvím a výhledy do krajiny. Trasa naučné stezky je vedena přibližně po hranicích katastru obce Držková a má také údolní větve, které dále člení zájmové území. Trasování stezky využívá existujících chodníků a lesních cest a ve vrcholové partii směrem ke Trojáku se propojuje s již existujícími naučnými a turistickými trasami – NS Tesák, Hostýnská magistrála. Nastoupení na trasu naučné stezky je možno v kterémkoliv místě, což umožňuje myšlenka jednotlivé specifikace informací vztahujících se k určitému místu či lokalitě. Naučná stezka Držkovské chodníčky na své trase navazuje také na Expozici karpatského salašnictví v Hostýnských horách pana Juraje Habšudy.

Naučná stezka je osazena 35 informačními tabulemi, obrazovým doprovodem a 5 rozcestníky. Pro dobrou orientaci byly v místech významných rozcestí a křížení turistických tras, osazeny tabule s mapovými podklady a vyznačením pozice návštěvníka na trase stezky.

Délka jednotlivých tras:

modrá 21,6 km
červená 5,4 km
žlutá 4,5 km
zelená 3,4 km

Modrá a nejdelší trasa vede z větší části po obvodu katastru obce Držková. Červená, žlutá a zelená trasa jsou vedeny vnitřní částí katastru.

Projekt „Držkovské chodníčky" je jedním z realizovaných cílů spolku Solisko z Držkové. Více informací o stezce naleznete na www.drzkova.cz.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí