Atrium - měšťanský dům č.p. 158

Dvoupatrový řadový dům na severovýchodní straně náměstí propojený se sousedním domem čp. 157. Na dům navazuje do dvora dvoupatrové křídlo, které má stejnou délku jako čp. 157, s nímž vytváří dvůr o půdoryse písmena U.

Atrium - měšťanský dům č.p. 158

Adresa

ATRIUM
Masarykovo náměstí 157/158
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

www: www.uherske-hradiste.cz

Další informace

Hlavní průčelí do náměstí 2+2+2 okenní osy, které odděleny průběžným pilastrem se zdobenou kompozitní hlavicí.. Okna pravoúhlá s parapetní římsou a s nadokenní řimsou. Horizontálně je fasáda členěna na přízemí, v němž spodní část pilastrů pilastůy bosovaná, oddělené od prvního patra profilovanou kordonovou římsou. V přízemí je proražen průjezd, po levé straně dvě okna bez parapetů a nadokenních říms, po pravé straně výklad se vchodem do obchodu. Korounní římsa profilovaná, na konzolách, mezi nimi motiv pseodogotické kružby. Stavba zastřešena sedlovou střechou.

(zdroj: Národní památkový ústav)

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí