Expozice Historie ukrytá pod dlažbou města

Expozice vznikla v roce 2009 v historických sklepních prostorách budovy Muzea Kroměřížska, původně tzv. Vrchnostenského kapitulního domu. rostředí historického sklepení ukrývá doklady každodenního života obyvatel Kroměříže od raného středověku až do raného novověku (do poloviny 17. století). Seznámíte se se zajímavými archeologickými a historickými předměty ze sbírek muzea. Uvidíte zde například nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo, doklady drobného užitého umění, doklady jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také mučicí nástroje a doklady útrpného práva a v neposlední řadě i středověkou zbroj. Některé křehké exponáty, jako je sklo a kůže, jsou nahrazeny zdařilými replikami.

Expozice Historie ukrytá pod dlažbou města

Adresa

Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
767 01 Kroměříž

Kontakt

e-mail: muzeum@muzem-km.cz
www: http://www.muzeum-km.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí