Městské muzeum a galerie

Městské muzeum je z důvodu rekonstrukce mimo provoz. Děkujeme za pochopení. V případě potřeby volejte správkyni Muzea Holešov Mgr. Nikol Holubovou - 739 245 336

Městské muzeum a galerie
Typ památky nebo kulturního zařízení
Muzeum
Akceptované způsoby platby
hotově v Kč
Jazyky personálu
český, slovenský

Adresa

Městské muzeum
F. X. Richtera 190
769 01 Holešov

Kontakt

telefon: +420 739 245 336
e-mail: muzeum@mks.holesov.cz
www: www.holesov.info

Další informace

Expozice / prohlídková trasa

Historie města Holešova Expozice zachycuje od nejstarších dob po etapách všechna důležitá období a osobnosti města i regionu. Z období pravěku jsou zde vystaveny nejrůznější nálezy, rekonstrukce vrtáku kamenných nástrojů, originální kostrový hrob, nádoby z pravěkých kultur, bronzový depot a mnohé další. Středověk zastupují palné zbraně používané za třicetileté války, či část výzbroje švédského vojska, které obsadilo Holešov v roce 1643 a 1645. Výstava zahrnuje i vesnické vybavení z 19. století - oblečení z počátku 19. století, obrázky na skle, dřevěné sošky svatých, dřevěné nástroje (vochle, formy na perník, dětské dřeváky atd.) a také ukázku rajnochovické keramiky. Vystaveny jsou nejen zbraně - čepel kordu hraběte z Vrbna, protinapoleonské šavle, slavnostní meče, zbraně z prusko-francouzské války, ale i helmy a přilby z 1. a 2. světové války. Mapa holešovského panství z roku 1763, katastrální plán města Holešov z roku 1831, mapka politického okresu Holešov po r. 1868, maketa náměstí Holešova z roku 1850 a dobové pohlednice z let 1900-1960 dokreslují historický vývoj Holešova a jeho okolí. Část výstavy je věnována také zámku v Holešově. Závěr výstavy patří regionálním osobnostem: F. Skopalíkovi, D. Slobodovi, R. Janovskému, F. X. Richterovi, M. Winderovi, L. Klabusayovi, univ. prof. PhDr. V. Grohovi, F. Gogelovi, PhDr. M. Očadlíkovi, PhDr. O. Odložilíkovi, PhDr. V. Fialové, J. Schneeweisovi, L. Winderovi aj.

Expozice / prohlídková trasa

Výstava obrazů Vstupní menší část je vyčleněna ukázce děl profesora Františka Růžičky. Ve velkém sále v přízemí se konají časově omezené výstavy regionálních, ale i známých českých a zahraničních výtvarníků. Tyto expozice se zhruba v měsíčních intervalech střídají, většinou jsou první den zahájeny vernisáží a hojně navštěvované veřejností.

Městské muzeum a galerie v Holešově se nachází přímo na nám. Dr. E. Beneše v budově tzv. „staré radnice“, která zde působila do r. 1990. V těchto prostorách byla expozice městského muzea otevřena v srpnu 1998. Městská galerie je otevřena od léta 1999 a je věnována především místním umělcům a rodákům. V současné době jsou po rozsáhlé rekonstrukci galerii věnovány přízemní prostory. Městské muzeum a galerie je ve správě Městského kulturního střediska Holešov, pod které rovněž spadají významné památky jako jsou Šachova židovská synagoga a smuteční obřadní síň židovského hřbitova, jež se nacházejí nedaleko od náměstí. Významnou památkou Holešova je i zámek s překrásným zámeckým parkem.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí