Tvrz Hluk

Osada Hluk se poprvé připomíná roku 1294, kdy náležela Oldřichovi z Hradce. Tvrz zde však ještě tehdy pravděpodobně nestála, protože když roku 1303 král Václav II. daroval Hluk Zdislavovi řečenému Měšec, povolil mu vystavět si tam „dřevěné obydlí“. Zda tak Zdislav učinil, nevíme; roku 1391 však již markrabě Prokop předával Jindřichovi ze Šonvaldu ves Hluk s tvrzí. V nejvyšším patře tvrze funguje muzeum. Expozice je zaměřena na archeologické doklady osídlení hluckého katastru. Fotografická část zachycuje nedávnou historii a bohaté kulturní tradice města. Za příznivého počasí je z věže krásný výhled na město a panorama Bílých Karpat.

Tvrz Hluk
Typ památky nebo kulturního zařízení
Hrad / tvrz

Adresa

Tvrz Hluk
náměstí Komenského 162
687 25 Hluk

Kontakt

telefon: +420 776 016 242
e-mail: muzeumhluk@seznam.cz
www: www.mestohluk.cz

Další informace

Jestli však tato tvrz byla dřevěná a veškerá její gotická kamenná výstavba proběhla do česko – uherských válek, či zda byla tvrz kamenná již v roce 1391, opět nevíme. Dalšími známými držiteli tvrze, kteří se mohli zasloužit o její stavební vývoj, byli Jiří z Mesenspeku (od roku 1408) a Jan Mléčko ze Zástřizl (získal Hluk před rokem 1460). Tehdy již byla tvrz dobře opevněna. Ani to však nezabránilo, aby ji za česko – uherských válek roku 1468 nedobylo vojsko uherského krále Matyáše. Ten pak za odměnu daroval Hluk Francovi z Háje, veliteli neblaze proslulé „černé roty“. Zástřizlům byl majetek vrácen až po zaplacení odškodného. Okolo roku 1545 koupil panství Jan z Kunovic, který tvrz přestavěl renesančně. Stalo se tak do roku 1559, jak o tom svědčí erbovní deska na jižním křídle objektu. Po Janově smrti roku 1563 bylo panství rozděleno mezi jeho syny. Jan Bernard z Kunovic se zúčastnil stavovského povstání v letech 1618 – 1620, pročež mu bylo hlucké panství zabaveno a prodáno Gundakarovi z Lichtenštejna. Za Lichtenštejnů tvrz ztratila svou funkci šlechtického sídla a byla využívána k hospodářským účelům, což vedlo k její značné devastaci. V roce 1943 zakoupila tvrz hlucká obec a v letech 1959 – 1965 ji nechala zrekonstruovat, což architektonicky cenný objekt zachránilo před zkázou. Majetkem obce je tvrz i dnes. V současné době je ve tvrzi umístěna knihovna, kavárna, obřadní síně, sály pro pořádání různých společenských nebo i soukromých akcí. Ve věži je zřízeno muzeum a "selská jizba" pro akce s menším počtem účastníků.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí