Muzeum Bojkovska

První část expozic Muzea Bojkovska byla slavnostně otevřena v květnu 2011. V červnu 2012 byla návštěvníkům zpřístupněna druhá část expozic, zaměřená na novější dějiny. Zachycuje 20. století na Bojkovicku, bytový interiér 50. let a historickou školní třídu z téže doby. Významnou část tvoří expozice k dějinám spolkové činnosti na Bojkovicku a historie Kopanic.

Muzeum Bojkovska
Typ památky nebo kulturního zařízení
Expozice, Muzeum

Adresa

Muzeum Bojkovska
Palackého 172-173
687 71 Bojkovice

Kontakt

e-mail: info@muzeumbojkovska.cz
www: www.muzeumbojkovska.cz

Další informace

Muzeum Bojkovska, založené v roce 1931, se nachází v centru města Bojkovice na ulici Palackého, kam se přestěhovalo ze zámku Nového Světlova. V květnu 2011 otevřelo první část nových expozic. Vedle nejstarších dějin, které jsou zastoupeny prostřednictvím nálezů místních amatérských archelogů Karla Neckaře, Bohumila Diatela a Josefa Juračky se mohou návštěvníci těšit na další čtyři tématické okruhy. Velmi významně jsou zastoupeny cechy, řemesla a živnosti, jimž jsou věnovány dvě expoziční místnosti. Ústředním tématem je soukenictví, jehož tradice spadá v Bojkovicích již do 16. století a zvěrokleštičství, které představovalo významný zdroj obživy mnoha obyvatel Bojkovska. Soudní pravomoc Bojkovic, jejíž počátky spadají do závěru 15 století, připomíná druhý tématický okruh. Zde mezi největší zajímavosti patří zvon z bojkovské radnice pocházející z roku 1669, či obecní buben užívaný od závěru 18. století do roku 1945. Velkou část expoziční plochy zaujímá také ukázka interiéru sednice oddělená od hospodářské části působivou instalací domovní zdi. Zatím poslední prezentované téma představuje místnost věnovaná sakrální tématice. Mezi nejzajímavější exponáty patří dřevořezby madon s konce 15. století, obrazy světců, či liturgické předměty. Působivou atmosféru navozují okenní vitráže.

Zajímavé jsou expozice zaměřené na novější dějiny. Zachycují 20. století na Bojkovsku, bytový interiér 50. let a historickou školní třídu z téže doby. Významnou část tvoří expozice k dějinám spolkové činnosti na Bojkovsku.

Sbírkový fond či fond odborné knihovny je možno po předchozí domluvě studovat v badatelně muzea. Více informací se dozvíte na internetových stránkách www.muzeumbojkovska.cz

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí