Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně

Muzeum regionu Valašsko ve vsetínském zámku prezentuje expozice věnované zejména historii lidových bouří, vývoji lidového odívání, tradic a řemesel na Vsetínsku.

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Otvírací doba v sezóně
od do
Po
Út 9:00 17:00
St 9:00 17:00
Čt 9:00 17:00
9:00 17:00
So 9:00 17:00
Ne 9:00 17:00
Otvírací doba mimo sezónu
od do
Po
Út 10:00 16:00
St 10:00 16:00
Čt 10:00 16:00
10:00 16:00
So 10:00 17:00
Ne 10:00 17:00
Poznámka k otvírací době
Zimní otevírací doba od1.10.2012. Časy prohlídek celého muzea s průvodcem v 11,12,13,14,15 hodin. Jindy pouze bez průvodce.
Typ památky nebo kulturního zařízení
Muzeum, Zámek
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampouPřístupnost vyhrazených míst pro veřejnost (kina)Přístupnost všech oddělení – dveře 80 cmVyhrazená místa pro vozíky (kina)
Akceptované způsoby platby
hotově v Kč
Jazyky personálu
anglický, český, německý
Jazyky - tištěný průvodce
anglický, český, německý
Popisky v expozici
český
Jazyky - výklad průvodce
anglický, český, německý
Sloh
klasicismus / empír, renesance

Adresa

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Horní nám. 2
755 01 Vsetín

Kontakt

telefon: +420.571411690
e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz
www: www.muzeumvalassko.cz

Další informace

Muzeum sídlí na zámku ve Vsetíně na Horním náměstí č. 2, asi 600 m od centra města.

První snahy ze strany dobrovolníků na Vsetínsku o uchování památek z oboru národopisu, ale i umění, školství, průmyslu a živností se objevily už před „Valašskou výstavou národopisnou“ ve Vsetíně v r. 1892. U zrodu myšlenky na založení muzea ve Vsetíně stála řada osvícených občanů, jako historik Matouš Václavek, poslanec Karel Bubela, stavitel Michal Urbánek i jeho tehdejší asistent Dušan Jurkovič. Přes značné úsilí výstavního výboru se pro muzeum nenašlo vhodné umístění. Muzeum bylo založeno až v roce 1924 zásluhou lékaře MUDr. Františka Sovy, významného činitele vsetínského kulturního a společenského života, který muzeu věnoval své soukromé sbírky. Od roku 1964 sídlí muzeum na vsetínském zámku.

V současné době je ve vsetínském zámku expozice „Pod jménem Valachů“ věnovaná historii lidových bouří na Vsetínsku v 17. a 18. století, expozice zaměřená na vývoj lidového odívání a udržování výročních obyčejů na Vsetínsku s názvem „Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích“ a konečně expozice „Umění a umělecká řemesla“, která je přehlídkou uměleckých muzejních sbírek a sbírky užitého umění. Samostatnou část tvoří Pamětní síň bratří Františka, Emila a Rudolfa Hlavicových – vsetínských výtvarných umělců. Vstupní část expozice rovněž seznamuje s historickým stavebním vývojem vsetínského zámku a přehledem všech jeho dosavadních majitelů.

Muzeum regionu Valašsko sdružuje muzea ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí. Muzeum navíc spravuje další památkově chráněné objekty: kostelík Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí (dnes Lapidárium Trojice) a zámecký areál v Lešné u Valašského Meziříčí se zámkem a s přírodně krajinářským parkem. Muzeum také spravuje sbírky bývalého muzea v Kelči a v roce 2005 došlo ke spojení muzea s Hvězdárnou Vsetín.

Vstupné

Ceny vstupenek

Rozsah prohlídky

Dospělí

Studenti, důchodci

Děti
6-15

Celé muzeum

60 Kč

40 Kč

25 Kč

Zámecká galerie

20 Kč

10 Kč

5 Kč

Přízemí

20 Kč

10 Kč

5 Kč

První patro

40 Kč

25 Kč

20 Kč

Věž

30 Kč

15 Kč

10 Kč

Roční vstupenka

120 Kč

80 Kč

50 Kč

Expozice

V tom vsetínském zámku

Komorní expozice nabízí v kostce historii zámku a bývalých majitelů vsetínského panství. Součástí expozice je i ukázka archeologických nálezů ze Vsetínska a ze zámeckých sklepů, které jako nejstarší části zámecké budovy byly odkryty v 60. letech minulého století. Bonusem je pak Historický kaleidoskop, který vás obrazovou formou seznámí s fakty i fikcemi z minulosti zámku a jeho majitelů.

Expozice

Kouzlo dotyku - haptické obrazy

Interaktivní výstava, kde neplatí zákaz Nedotýkat se exponátů! Experimentální projekt hmatových obrazů (nejen) pro nevidomé od autorské skupiny AAGroup vyrobené z hovězí kůže.

Expozice

Pod jménem Valachů

Historická expozice představující lidové bouře na Vsetínsku v 17. a 18. století. Exponáty a památky dokládají rozsáhlý a významný odboj neohrožených obyvatel proti katolické vrchnosti v průběhu let 1620 - 1644.

Expozice

Počátky sběratelské činnosti na Vsetínsku

Tato expozice vsetínského muzea věnuje pozornost nejstarším muzejním sbírkám, významným výstavním událostem, které koncem 19. století podnítily i na Valašsku národní sběratelskou aktivitu a vzdává hold osobnostem, jejichž zásluhou muzeum ve Vsetíně vzniklo a úspěšně se dále rozvíjelo.

Zámecký přijímací salon

Místnost vybavená zámeckým historickým mobiliářem slouží současně jako slavnostní sál k pořádání komorních svatebních obřadů.

Vsetín na prahu moderní doby

V tomto oddílu je k vidění: Architekt Dušan S. Jurkovič, výtvarní umělci – bratři František, Emil a Rudolf Hlavicové, podnikatelský rod Thonetů a Kohnů, Reichů, bratři Bubelové, moravský Edison Josef Sousedík a další podnikatelé, kteří stáli u zrodu a rozvoje průmyslové výroby a kultury na Vsetínsku se představují prostřednictvím vybraných muzejních exponátů v expozici o šesti samostatných celcích.

Od kolébky po rakev

Etnografická expozice o rodinných obyčejích a obřadech v běhu lidského života seznamuje se zlomovými událostmi v životě valašského člověka minulých staletí – narozením, svatbou a skonem.

Putování Valašskem a jeho tradicemi

Expozice přibližuje formou textů moravského národopisce F. Bartoše a starých muzejních nebo novějších fotografií valašský region minulosti i současnosti – jeho přírodu, architekturu, kroj, lidovou výrobu a zvyky.

Příležitostné výstavy: Zámecká galerie Malá galerie Výstava v přízemí

<p>Výstavy, akce ,přednášky a jejich aktuální přehled <a href="http://www.muzeumvalassko.cz/">zde</a> .</p>

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí