Dům č.p. 121

Typ památky nebo kulturního zařízení
Památka lidové architektury

Adresa

Dům č.p. 121
Vlčnov 121
687 61 Vlčnov

Kontakt

Další informace

Přízemní obytné stavení z vepřovic s průjezdem na levé straně hlavního průčelí, uzavřeným dvěma křídly vrat, se síní, přístupnou z ulice otvorem se třemi stupni, eliptickým záklenkem a světlíkem. Dveřní křídlo je sbíjeno ze šikmo kladených prken. Na pravé straně obíleného průčelí s obrovnávkou se rýsují dvě okna do světnice. V síni je podlaha z dusané hlíny a trámový strop, v zadním pravém koutě je situována černá kuchyně s ohništěm a původním komínem. V jizbě je trámový strop s roštem, původní pec však byla již odstraněna. K světnici přiléhá křídlo s chlévy, stojící po straně dvora. Sedlové střechy kryjí drážkové tašky.

Přízemní budova v řadovém zastavění, zděná z nepálených cihel, omítnutá s tmavým soklem a profilovanou římsou, střecha sedlová s taškovou krytinou. V levé části průjezd do dvora. Dispozice : z původní komory je průjezd, síň s ohništěm (dneska kamna ), podsklepeno klenutým sklepem, jizba s trámovým stropem a dvěma malými původními okny. Pec vybourána. Vstupní dveře obloukově zaklenuty. Původní široký komín segmentově zaklenut. Dvorní trakt, kolmo stojící vůči obytné budově, tvoří z usedlosti stavbu ve tvaru L.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí