Kolonie sklářů a chlebová pec

Dělnická kolonie, vybudovaná z dřevěných řadových domků v podlouhlém bloku, je dokladem životní úrovně sklářských dělníků ve Staré huti (později Sidonie) z konce 19. a začátku 20. století. Volně stojící pec ke společnému pečení chleba patří k příznačným stavbám pro dělnické kolonie. Pec byla považována za společné vlastnictví a jednotlivé rodiny měly za povinnost starat se o dobrý technický stav a zajištění topiva. Pec byla využívána i k pečení svátečního pečiva.

Kolonie sklářů a chlebová pec
Typ památky nebo kulturního zařízení
Památka lidové architektury

Adresa

Kolonie sklářů
Sidonie
763 34 Brumov-Bylnice

Kontakt

telefon: 577 330 138, 731 083 442
e-mail: muzeum@brumov-bylnice.cz
www: www.brumov-bylnice.cz ; www.sidonie.wbs.cz/Historie.html

Další informace

Sklářská kolonie se nachází v obci Sidonie (místní části města Brumov-Bylnice), která leží asi 6,5 km jihovýchodně od města Brumov-Bylnice. Z Brumova-Bylnice jet přes hraniční přechod Vlárský průsmyk a hned za přechodem odbočit doleva.

Památku tvoří obydlí č. 65 - 70 v Sidonii, které jsou dokladem životní úrovně z konce 19. stol. a na začátku 20. století. Dělnická kolonie je vybudována z dřevěných řadových domků v podlouhlém tvaru a tvořila první kolektivní dům pro bydlení sklářů Staré hutě (Sidonie). Dnes je původní vzhled pozměněn nestejně prováděnou údržbou ze strany majitelů.

U domků stojí památkově chráněná kolektivní chlebová pec. Pochází ze začátku 19. století a je dokladem drobného technického zařízení při kopaničářských usedlostech. Je vystavená z vepřovic a zakrytá šindelem. Z užší strany je otvor do pece, jejíž kouř uniká do podstřeší. Pec sloužila ke kolektivnímu pečení chleba sklářů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí