Maštaliska

Bývalý panský dvůr, tzv. Maštaliska, jsou jedním z posledních domů původní zástavby Horního náměstí. Před Maštalisky stojí památník (tzv. Rebel) věnovaný obětem valašských bouří v 17. století. Starobylé zdivo ve svém jádru pamatuje možná ještě počátky 17. století, když zde byl za Albrechta z Valdštejna zřízen panský šenk. Dále v průběhu doby zde byly konírny pro 50 koní, vrchnostenský šenk, solnice. Za napoleonských válek zde byl lazaret a v době epidemie cholery v roce 1831 - 36 cholerová nemocnice. Dnešní podoba je od architekta Urbánka z roku 1893. Nyní zde sídlí tzv. Podnikatelský inkubátor.

Maštaliska
Typ památky nebo kulturního zařízení
Památka lidové architektury

Adresa

Maštaliska - Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s.
Horní náměstí 3
755 01 Vsetín

Kontakt

telefon: +420.571 811 800
e-mail: aerv@email.cz
www: www.aerv.cz

Další informace

Budova Maštalisek se nachází na Horním náměstí ve Vsetíně na pravém břehu Vsetínské Bečvy naproti zámku, asi 600 severovýchodně od centra města.

Maštaliska jsou bývalý panský dvůr, jeden z posledních domů původní zástavby Horního náměstí. Budova s byty pro vrchnostenské úředníky, panským šenkem, solnicí a vinnými sklepy pochází z roku 1710. Tehdy zde za Albrechta z Valdštejna, který měšťanům odebral šenkovní právo byl zřízen tzv. panský šenk a část budovy sloužila jako hospodářské zázemí zámku. V patře měl byt daňový výběrčí. Za napoleonských válek tu byl provizorně umístěn lazaret a v době epidemie cholery (1831-36) byl šenk přeměněn na primitivní nemocnici. Od roku 1855, kdy byla zahájena pravidelná poštovní dostavníková doprava, byly ve dvoře umístěny konírny pro ustájení 50 koní. V té době se zřejmě vžil název "Maštaliska". Od roku 1865 zde byla umístěna v několika místnostech dvojjazyčná škola pro děti zámožných občanů a úředníků. V roce 1893 změnila budova vzhled díky nové romantizující fasádě zakončené novogotickým cimbuřím s nárožními vížkami. Na těchto úpravách se spolu se stavitelem Urbánkem podílel také Dušan Jurkovič. Samotná budova byla pak využívána jako byty pro úředníky velkostatku, po roce 1947 ale začal objekt upadat a sloužil pro různé dílny a provozovny. Až na počátku 21. století, byla Maštaliska díky penězům z evropských dotací kompletně zrekonstruována a zřízen zde tzv. Podnikatelský inkubátor, jehož cílem je pomoci začínajícím podnikatelům. Před Maštalisky stojí památník, tzv. Rebel, věnovaný obětem z řad účastníků valašských povstání z let 1620 - 1644 od sochaře Zdeňka Němečka.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí