Zemědělské usedlosti čp. 90 a 93

Zemědělské usedlosti v obci Topolná č.p. 90 a 93 jsou památkami lidového stavitelství. Přibližují obydlí s patrovou komorou, expozici rybářství a praní prádla, v traktu dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž. Areál doplňuje sad starých odrůd ovocných stromů.

Zemědělské usedlosti čp. 90 a 93
Typ památky nebo kulturního zařízení
Expozice, Muzeum, Památka lidové architektury
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampou
Akceptované způsoby platby
hotově v Kč
Jazyky personálu
český
Jazyky - tištěný průvodce
český
Popisky v expozici
český
Jazyky - výklad průvodce
český
Sloh
lidová architektura

Adresa

Zemědělské usedlosti č.p. 90 a 93
Topolná 90, 93
687 11 Topolná

Kontakt

telefon: +420 572 508 247
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www: www.slovackemuzeum.cz

Další informace

Expozice / prohlídková trasa

Zemědělské usedlosti, památky lidového stavitelství přibližují obydlí s patrovou komorou, expozicí rybářství, praní prádla a kovářství, v traktu dvora chlévy a další stavby – stodoly, sušírnu ovoce, udírnu, včelín, vahadlovou a roubenou studnu, polní kříž.

Oba objekty stojí na návsi uprostřed obce, při cestě od Bílovic odbočit u kostela vpravo a přibližně po 100 m stojí dům čp. 93.

Dům č. p. 90 je selskou usedlostí s patrovou komorou. Hospodářská část je ukončena výměnkem a kovárnou. Prvním majitelem byl Václav Vacula, který hospodařil na půllánu a je známý z roku l67l. Posledním majitelem byl Josef Kozlík, který se v r. l945 vystěhoval do pohraničí a zůstal zde jeho vnuk Karel Křižka. Dům má typickou zástavbu do písmene L a kovárna je poslední částí hospodářského traktu. Na domě č. 90 pracoval jako kovář až do konce 30. let tohoto století Karel Navrátil. Většina občanů Topolné si u něj objednávala potřebné kovářské výrobky, neboť byl velmi zručným a vyhlášeným kovářským mistrem. Vyráběl náročnější kovářské předměty - kutí do vozů, pluhy, radlice. Nikdy nedělal podkováře, nekul koně. Původní kovárna byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1998. Areál usedlosti byl doplněn v roce 1996 kopií stodoly a v roce 1998 roubenou studnou. Kromě již zmíněné kovárny nejsou interiéry objektu běžně přístupny návštěvníkům, veřejnosti však dobře slouží dvorní trakt, který je přizpůsoben k pravidelným vystoupením folklorních souborů a hudebních těles.

Dům č. p. 93 je selskou usedlostí s patrovou komorou, hospodářským traktem a výměnkem. Od roku l755 zde žil nejstarší rod Hrdinů - Záhumenských a hospodařil na půllánu. Prvními majiteli však byli Martin a Pavel Turečkovi. V roce 1640 hospodařili na 3/4 lánu. Dům má za hospodářskou částí výměnek s jiným parcelním číslem, neboť poslední z majitelů odstoupil rodičům část parcely. Jako poslední zde bydleli bratři Jan a Josef Hrdinovi. Velká část objektu je na požádání přístupna veřejnosti, která zde nalezne expozici lidového bydlení, praní prádla, rybářství a původní chlévy se zemědělským nářadím. V roce 1994 celý objekt rekonstruován a na původním místě byla přistavěna kopie zděné stodoly. Areál zemědělské usedlosti byl postupně do roku 1999 doplňován drobnými stavbami - přístřeškem stodoly pro velké zemědělské nářadí, sušírnou ovoce z nepálených cihel, udírnou, včelím úlem, vahadlovou studnou a polním dřevěným křížem. Celý pozemek byl ve stejném období osázen vybranými starými odrůdami ovocných stromů a dřevin.

Oba objekty jsou majetkem Zlínského kraje ve správě Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí