Kostel

Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka

Adresa

Kostel
687 61 Vlčnov

Kontakt

Další informace

První písemnou zprávu o kostele ve Vlčnově pochází z roku 1373. Avšak dochovaný gotický portál pod věží dosvědčuje, že kostel vznikl již v polovině 13. století. Kostel byl založen cisterciáckým klášterem. Roku 1779 byla provedena první přestavba chrámu. Tehdy byl postaven zcela nový a větší presbytář, aby se tak získalo více místa pro lidi. Celý kostel dostal novou klenbu a kamennou čtvercovou dlažbu. Byla postavena nová zděná věž se třemi zvony. Jeden zvon byl vyroben už roku 1597 a nesl nápis: "Slovo Boží zůstává navěky". Hlavní oltář vynikal kvalitní barokní úpravou, sloupovou architekturou s nástavcem. Po stranách sloupů byly umístěny plastiky apoštolů Petra a Pavla. Oba boční oltáře mají pilastrovou oltářní architekturu se zlacenými hlavicemi. Na postranních volutách se zvedají plastiky andílků. Mezi presbytářem a lodí stávala dřevěná kazatelna a naproti ní křtitelnice. Kostelní loď vyplňovaly lavice.

........Protože kostel ani v této velikosti nestačil potřebám věřícího lidu, bylo 1928 započato se stavbou nového kostela podle projektu prof. ing. Vladimíra Fischera. Byl odbourá střed kostela, kostelní i věžní střecha. Během kopání základů se v hloubce 1 - 1,5 m narazilo na osárium (kostnici). Základní kámen novostavby byl 25. června 1928 položen v základech nového presbytáře. Původní kostel byl presbytářem situován na východ, nový presbytář je na severní straně, kolmo na stavbu starého kostela. Celý kostel je tedy ve směru severojižním. Presbytář bývalého kostela je ponechán jako boční kaple, které se od té doby říká "stará kaple". Stavba nového kostela byla dokončena ještě v roce 1928, svěcení chrámu se konalo 29. června 1929. Nejstarší část kostela je památkově chráněná.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí