Vinné búdy v lokalitě Stará hora

Areál vinohradnických staveb/búd ve Veletinách - Staré hoře je připomínkou místního vinařství, které tu zaniklo po epidemii révokazu na počátku dvacátého století. Vinice pak vystřídaly sady. Zdejší búdy patří k typu lisoven bez sklepů rozšířených jen na Uherskobrodsku, zejména ve Vlčnově, v Havřicích a ve Veletinách.

Vinné búdy v lokalitě Stará hora
Sloh
lidová architektura

Adresa

Vinné búdy v lokalitě Stará hora
687 33 Veletiny

Kontakt

e-mail: obec@veletiny.cz
www: www.veletiny.cz

Další informace

Areál vinohradnických staveb/ búd ve Veletinách - Staré hoře je připomínkou místního vinařství, které tu zaniklo po epidemii révokazu na počátku dvacátého století. Vinice pak vystřídaly sady. Zdejší búdy patří k typu lisoven bez sklepů rozšířených jen na Uherskobrodsku, zejména ve Vlčnově, v Havřicích a ve Veletinách. Na úpatí vinorodé Staré hory se tyto hospodářské stavby rozkládaly v širokém oblouku na katastru všech tří sousedících obcí. Právě ve Veletinách se zachovala typologicky nejstarší forma búd. Jde o samostatně stojící přízemní dvouprostorové stavby obdélného půdorysu štítem orientované ke komunikaci. Přední místnost je rozměrnější, převážně čtvercového nebo obdélného půdorysu. Sloužila jako lisovna a sklad nářadí a vinařských nádob. Zadní místnost zvaná komůrka je od lisovny oddělena příčkou a dveřmi proti hlavnímu vstupu, Tady se ukládalo víno na kantnýřích, po zániku místního vinařství byly bečky nahrazeny lisy na ovoce.

Pro svůj nesporný typologický význam a zachování archaických konstrukcí byl celý areál búd prohlášen v roce 1995 vládou České republiky za památkovou rezervaci.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí