Zámek Zdounky

Typ památky nebo kulturního zařízení
Zámek
Sloh
baroko

Adresa

Strachwitzův zámek
768 02 Zdounky

Kontakt

e-mail: zdounky@pamatky-jvm.cz
www: www.zdounky.pamatky-jvm.cz

Další informace

Zámek stojí pravděpodobně na místě nové tvrze, která byla vybudována náhradou za tvrz zbouranou husity v polovině 16. století. Tvrz nechal přestavět do podoby renesančního zámku počátkem 17. století podkomoří Markrabství moravského Jáchym Zoubek ze Zdětína. Dnešní barokní podoba zámku pochází z poloviny 17. století, kdy zámek patřil hradišťské jesuitské koleji. Roku 1661 byla dokončena v prvním poschodí stavba barokní kaple řádového světce Ignáce z Loyoly. Úpravy v polovině 19. století se týkaly pouze interiérového řešení. Dnes je zámek využíván jako domov důchodců a veřejnosti není přístupný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí