Zámek Věžky

Nevelký klasicistní patrový zámeček je považován za významný článek ve vývoji moravské zámecké klasicistní architektury 19. století. Zámek není přístupný veřejnosti.

Typ památky nebo kulturního zařízení
Zámek
Sloh
klasicismus / empír

Adresa

Zámek
768 33 Věžky

Kontakt

e-mail: vezky@pamatky-jvm.cz
www: www.vezky.pamatky-jvm.cz

Další informace

Věžky ležící asi 7 km západně od Kroměříže se poprvé připomínají v roce 1348; a už v té době (nebo nejpozději v druhé polovině 14. století) stávala ve vsi tvrz, na níž sídlili vladykové z Věžek, připomínaní v letech 1377-1466. Prvním z nich byl Jenčík z Věžek. Tvrz se poprvé připomíná roku 1415. Zpustla před rokem 1464 a vrchnosti se začaly střídat. Tehdy, roku 1464, Smil z Věžek prodal tvrziště ve Věžkách se zahradami a rybníky svému bratru Janovi. Později, za krátkou dobu, však byla tvrz obnovena a v letech 1546-1554 ji vlastnil Petr Stojan z Přestavlk, pak v letech 1555-1568 Zástřizlové a dále Podstatští z Prusinovic.

Po několikerém střídání vrchnosti koupili v roce 1747 ve veřejné dražbě Věžky uherští šlechtici, bratři Jan Antonín a Leopold Josef Wayayové z Wayay. V roce 1750 založili mezi Věžkami a Vlčími Doly - v místech tvrze barokní panský dvůr, který lid nazval podle jejich jména Bajajkou. Dnes je dvůr součástí hospodářských budov. Z tvrze se nedochovaly žádné pozůstatky. V letech 1786-1863 vlastnili statek Weissenburkové, kteří v polovině 19. století postavili ve Věžkách zámek. Weisserburkové v roce 1863 prodali Věžky za 320 000 zl. velkoprůmyslníkovi Abrahamovi Popperovi, Mořici Redlichovi a Jonáši Friesovi. Zámek se tehdy záhy stal jen příbytkem pro panské úředníky. Toto využití zámek nesl až do roku 1945.

Zámek je v obci znatelný; je to patrová jednokřídlá jednoduchá budova. Má obdélníkový půdorys, v hlavním průčelí je 11 okeních os, boční fasáda je členěna 4 osami; v zahradním průčelí zámku je přistavěn hranolový rizalit. (autor textu: Martin Zvonek).

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí