Zámek Cetechovice

Barokní zámek z 18. století, který po 2. světové válce sloužil mimo jiné pro potřeby zemědělského družstva a jako domov pro řádové sestry, byl po roce 1989 navrácen původním majitelům.

Typ památky nebo kulturního zařízení
Zámek
Sloh
baroko

Adresa

Zámek Cetechovice
768 02 Cetechovice

Kontakt

telefon: +420.573368085

Další informace

Zámek stojí v centru obce Cetechovice, asi 15 km jihozápadně od Kroměříže.

Ves Cetechovice se připomíná po roce 1131, ale nejstarší písemná zpráva o tvrzi je až z roku 1482. Tvrz stávala na místě nynějšího zámku a zanikla koncem 16. století nebo v průběhu třicetileté války. Karel Antonín Zeller z Rosenthalu, který vlastnil Cetechovice v letech 1682-1685, zřejmě provedl stavební úpravy tvrze, ale zámek na jejím místě vznikl až za Josefa Antonína Mayera z Mayerswaldu, který ves vlastnil v letech 1731-38. V roce 1739 koupil zámek se dvěma dvory, dvěma mlýny, vápencovými lomy a lomy na stavební kámen Amand Antonín Petřvaldský z Petřvaldu, který zároveň vlastnil Střílky a obě panství spojil. Zámek také přebudoval do současné podoby – je to obdélníková barokní stavba s malým vnitřním nádvořím a mohutným portálem.

V roce 1912 musel majitel Střílek hrabě Albert Herberstein celé panství kvůli tísnivým finančním poměrům prodat. Koupila je Pozemková banka v Praze a ta v roce 1912 prodala velkostatek Cetechovice i se zámkem Josefu Šimonovi. Jeho syn byl jeho majitelem až do roku 1948, kdy byl znárodněn. Do roku 1953 byl v budově umístěn statek, který zámku užíval jako byty pro úředníky a pak v něm několik let byly kanceláře MNV a JZD. Pro špatný stav jej v roce 1967 opustil a téhož roku jej koupila charita jako domov pro sestry řádu sv. Františka. Jeho interiéry byly pro potřeby a využití ústavu zcela přebudovány, vnější vzhled ovšem s výjimkou ochozů na nádvoří zůstal nezměněn. Po roce 1989 byl zámek vrácen rodině Šimonů.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí