Zámek Kinských

Empírový zámek u rozlehlého parku získal svou současnou podobu v polovině 19. století. Dnes zámek slouží jako muzeum, ale také jako dějiště společenských a kulturních akcí.Stálé expozice: sklo a gobelíny - umělecké řemeslo a průmysl ve VM, nástropní obrazy ze zámku Lešná u Valašského Meziříčí, kavárnička Antonína Duřpeka, vůně kávy ve Valašském Meziříčí, konšelský nábytek, zámecké pokoje, hračky ze zámku a podzámčí

Zámek Kinských
Typ památky nebo kulturního zařízení
Muzeum, Zámek
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampou Přístupnost vyhrazených míst pro veřejnost (kina)
Sloh
klasicismus / empír

Adresa

Zámek Kinských
Zámecká 3
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Kontakt

telefon: +420 734 236 279
e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz
www: www.muzeumvalassko.cz

Další informace

Zámek Kinských se nachází ve Valašském Meziříčí v městské části Krásno nad Bečvou. Zámek stojí u rozlehlého parku, který k němu přiléhá.

Empírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnovsko-krásenského panství, která byla do poloviny 18. století dřevěná. Později byla nahrazena zděným přízemním domem a v roce 1854, za majitele hraběte Eugena Kinského, přestavěna na panské sídlo. Došlo ke zvýšení budovy o poschodí s provedením mansardové střechy, kryté přírodní břidlicí. Tato přestavba vtiskla objektu v podstatě dnešní podobu. K zámku přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, založený na rozhraní 18. a 19. století. Park má rozlohu 6,297 ha. Objekt byl v majetku rodů Žerotínů a Kinských. Po roce 1945 se stal zámek majetkem státu. V letech 1948-1950 se do uvolněných místností zámku přestěhovalo valašskomeziříčské muzeum a sídlem muzea je doposud. V současnosti nese název Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, muzeum ve Valašském Meziříčí. V letech 1974-1988 prošel zámek generální opravou, jejíž cílem bylo vedle zachování a obnovení původního vzhledu budovy i přizpůsobení specifickým funkcím muzea. Od roku 1988 je zámek Kinských opět zpřístupněn veřejnosti.

V zámku sídlí Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, muzeum Valašské Meziříčí. V současné době si mohou návštěvníci prohlédnout čtyři stálé muzejní expozice: Valašské Meziříčí v zrcadle dějin, Sklo a gobelíny, Nástropní obrazy ze zámku Lešná u Valašského Meziříčí a Kavárničku Antonína Duřpeka. V muzeu se také pořádají krátkodobé historické, výtvarné, etnografické či přírodovědné výstavy.

Zámek je také místem nejrůznějších společenských setkání. Jsou zde pořádány besedy a přednášky, koncerty vážné hudby, soutěže pro školní mládež i širší veřejnost, velikonoční a mikulášské akce pro děti a rodiče apod.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí