Zámek Kinských

Zámek Kinských prochází od 1. ledna 2019 rozsáhlou rekonstrukcí - těšit se můžete na moderní depozitáře a interaktivní expozici na téma Člověk a krajina. Rekonstrukce bude dokončena v roce 2021. Do té doby mohou zájemci navštívit další pobočky Muzea regionu Valašsko - zámek Lešná u Valašského Meziříčí, zámek Vsetín nebo hvězdárnu Vsetín.

Zámek Kinských
Typ památky nebo kulturního zařízení
Muzeum, Zámek
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampou Přístupnost vyhrazených míst pro veřejnost (kina)
Sloh
klasicismus / empír

Adresa

Zámek Kinských
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí

Kontakt

telefon: +420 734 236 279
e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz
www: www.muzeumvalassko.cz

Další informace

Zámek Kinských se nachází ve Valašském Meziříčí v městské části Krásno nad Bečvou. Zámek stojí u rozlehlého parku, který k němu přiléhá.

Empírový zámek vznikl na místě původní správní budovy rožnovsko-krásenského panství, která byla do poloviny 18. století dřevěná. Později byla nahrazena zděným přízemním domem a v roce 1854, za majitele hraběte Eugena Kinského, přestavěna na panské sídlo. Došlo ke zvýšení budovy o poschodí s provedením mansardové střechy, kryté přírodní břidlicí. Tato přestavba vtiskla objektu v podstatě dnešní podobu. K zámku přiléhá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami, založený na rozhraní 18. a 19. století. Park má rozlohu 6,297 ha. Objekt byl v majetku rodů Žerotínů a Kinských. Po roce 1945 se stal zámek majetkem státu. V letech 1948-1950 se do uvolněných místností zámku přestěhovalo valašskomeziříčské muzeum a sídlem muzea je doposud. V současnosti nese název Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, muzeum ve Valašském Meziříčí. V letech 1974-1988 prošel zámek generální opravou, jejíž cílem bylo vedle zachování a obnovení původního vzhledu budovy i přizpůsobení specifickým funkcím muzea. Od roku 1988 je zámek Kinských opět zpřístupněn veřejnosti.

V zámku sídlí Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, muzeum Valašské Meziříčí. V současné době si mohou návštěvníci prohlédnout čtyři stálé muzejní expozice: Valašské Meziříčí v zrcadle dějin, Sklo a gobelíny, Nástropní obrazy ze zámku Lešná u Valašského Meziříčí a Kavárničku Antonína Duřpeka. V muzeu se také pořádají krátkodobé historické, výtvarné, etnografické či přírodovědné výstavy.

Zámek je také místem nejrůznějších společenských setkání. Jsou zde pořádány besedy a přednášky, koncerty vážné hudby, soutěže pro školní mládež i širší veřejnost, velikonoční a mikulášské akce pro děti a rodiče apod.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí