Zámek Žerotínů Valašské Meziříčí

Původně renesanční zámek založený roku 1538 Janem z Pernštejna, patřil postupně různým větvím rodu Žerotínů. Poslední majitel jej roku 1854 prodal rakouskému státu, který zde zřídil ženskou trestnici. Vzhledem k faktu, že šlo o jediné zařízení toho druhu na Moravě a ve Slezsku, traduje se, že zde pykala travička Maryša, známá z díla bratří Mrštíků. Za první světové války sloužil zámek jako vojenský lazaret. V současnosti je sídlem Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí a dějištěm řady hudebních a divadelních akcí. Na zadním nádvoří zámku se nachází barokní sýpka se stejnojmennou galerií a Turistickým informačním centrem.

Zámek Žerotínů Valašské Meziříčí
Typ památky nebo kulturního zařízení
Zámek

Adresa

Zámek Žerotínů
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí

Kontakt

telefon: +420 571 684 558; +420 727 974 626
e-mail: info@info-vm.cz
www: www.kzvalmez.cz

Další informace

Zámek, majestátně se tyčící nad Rožnovskou Bečvou, představuje jednu z dominant města. Jeho stavba byla zahájena roku 1538 Janem z Pernštejna, řečeným Bohatým. Původně renesanční zámek byl později přestavěn ve druhém desetiletí 18. století v duchu barokního slohu, při níž dostal přibližně dnešní podobu.

V letech 1548 – 1815 zde sídlila meziříčská a pak velkolosinská větev rodu Žerotínů. Poté patřil zámek rodu Kinských, který ho prodal rakouskému státu v roce 1854. V letech 1855 -1908 zámek sloužil jako ženská trestnice, jediná na Moravě a ve Slezsku. O vězenkyně se staraly milosrdné sestry sv. Vincence z Pauly. Za prvních padesát let prošlo trestnicí 6 872 žen, z nichž 952 ve výkonu trestu zemřelo. Mnozí Meziříčané jsou přesvědčeni, že si tady odpykávala trest známá „travička“ Maryša. Autentické historické dokumenty se však o této „děvčici nešťastné“ nezmiňují.

První světová válka zasáhla i zámek, který se proměnil na vojenský lazaret. Před vypuknutím války jej získal olomoucký arcibiskup a rodák z Hrachovce František Saleský Bauer. Ten jej chtěl přebudovat na Katolický dům. Spolek lidového domu po 1. světové válce nechal část zámeckých komnat v severním křídle přestavět na divadelní sál, který sloužil také jako tělocvična a restaurace. Dne 21. srpna 1920 v novém sále zámku proběhla premiéra Lešetínského kováře a následujícího dne byl „Lidový dům“ slavnostně otevřen. Část zámku sloužila po 1.sv. válce jako kasárna, byty a část budovy využívaly zdejší školy.

K severnímu křídlu zámku přiléhá velmi hodnotný kamenný barokní portál se znakem hrabat Žerotínů, přenesený z bývalého panského dvora v Krásně. Koncem šedesátých let byly sklepní prostory zámku upraveny pro M-klub, jedno z nejhezčích zařízení svého druhu v České republice. K nejvýznamnějším akcím, které se v zámku konají, patří Mezinárodní festival cimbálu, multižánrový festival Valašský špalíček, ojedinělá mezinárodní soutěž v uměleckém přednesu amatérů Moravský festival poezie, mezinárodní folklorní festival Babí léto a regionální přehlídka Setkání netradičních divadel.

V roce 1995 zastupitelstvo města rozhodlo o komplexní rekonstrukci. Je opraveno severní křídlo zámku a v jižním křídle se bude nadále s přestavbou pokračovat. Opravy se dočkala roku 2007 také bývalá trestanecká kaple ve 2. zámeckém nádvoří. Kaple vznikla roku 1855 přestavbou zámecké jízdárny postavené v letech 1607-1611 Jetřichem z Žerotína, z níž se dodnes dochovala pouze část.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí