Zřícenina hradu Obřany

Pověstmi opředený hrad postavil v roce 1365 Boček z Kunštátu a Poděbrad. Hrad fungoval pouze asi 100 let, byl pobořen husity. Patří k nejvýše položeným hradům na Moravě, leží v nadmořské výšce 704 m. Turistické trasy vedou z Hostýna, Chvalčova a Rusavy. K hradu vede naučná stezka Hostýnské vrchy.

Zřícenina hradu Obřany
Typ památky nebo kulturního zařízení
Zřícenina
Sloh
gotika

Adresa

Zřícenina hradu Obřany
768 72 Chvalčov

Kontakt

telefon: + 420 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz
www: bystriceph.cz

Další informace

První písemná zmínka zpráva o obřanském hradu se vztahuje k roku 1365, kdy jej od svého bratra Bočka získal Vilém z Kunštátu. Katastrálně se hrad Obřany nachází na území obce Chvalčov. Vzdálen je asi 1,5 km jihovýchodně od vrcholu Hostýna a spolu s ním a vrchy Skalným a Čerňavou vytváří výrazou dominantu kraje. Dochovaly se jen zbytky zdí.

Pověst

Před mnoha lety žil na hradě Obřanech v Hostýnských vrších rytíř obr. Kolem hradu se rozkládaly rozsáhlé lesy, v nichž se prohánělo hojně zvěře. A nebylo pro rytíře většího potěšení než lov. Celé dny lovil, zatím co paní bývala doma. Pohlížela okny na zvlněný kraj a bývalo jí smutno.
Jednou vše opustila a vyšla si do okolí. Její obří postava kráčela a hlavou se dotýkala vrcholků stromů. Řeka tu tekoucí připadala jí jako stružka, zpěv ptačí jako lehké tikání. Co to - pojednou se zastavila. Uviděla něco droboučkého rytí v zemi. Oráč párem strakatých volů oral své pole. Tak se jí ta pohybující skupinka zalíbila, že vzala oráče s pluhem i voly do zástěry a pospíchala na hrad. Muž se zatím vrátil z lovu a odpočíval v komnatě. „Podívej se, jak roztomilou hračku jsem nalezla za hradem.“ A obsah klínu vysypala na stůl. „Tak se mně zalíbila, že jsem si ji přinesla domů.“
Muž ji řekl: „Vezmi vše opět a zanes tam, odkud jsi vzala. Takoví budou lidé, kteří přijdou po nás.“
Po těch obrech dostal kopec název Obřany.

Fr. Sovadina Trébský „ Kytička pověstí z Holešovska a Bystřicka.“

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí