Židovský hřbitov Brumov

Národní kulturní památka. Hřbitov tvoří kamenné náhrobky z pískovce, žuly a mramoru v počtu 50 kusů různého stáří. Náhrobky jsou obráceny k východu v nepravidelných řadách, nejstarší z nich pochází z roku 1785. Poslední pohřeb se zde konal 9. května 1931. V dobách II. světové války byl značně poničen. V roce 1985 byla provedena komplexní obnova hřbitova včetně postavení nalezených náhrobků na původní místa a provedeno nové oplocení. 24. října 1993 zde byla postavena a odhalena pamětní deska obětem holocaustu Židů z Brumova-Bylnice.

Židovský hřbitov Brumov
Typ památky nebo kulturního zařízení
Židovská památka

Adresa

Židovský hřbitov
Brumov
763 31 Brumov-Bylnice

Kontakt

telefon: +420.577330138
e-mail: muzeum@brumov-bylnice.cz
www: www.brumov-bylnice.cz

Další informace

Židovský hřbitov v Brumově se nachází asi 1,5 km severně od centra na vrcholu kopce Dubník, asi 300 m severně od silnice do Valašských Klobouk. Na hřbitově o rozloze 755 m2 je asi 50 náhrobků především klasicistního typu. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1785. Poslední pohřeb se uskutečnil v roce 1931. Za II. světové války byl hřbitov poničen. Obnoven a upraven byl v roce 1985. Pamětní deska místním obětem holocaustu byla odhalena v roce 1993. Nejstarší zmínka o existenci židovské obce v Brumově pochází z roku 1758. V 19. století žilo v Brumově asi 60 židovských obyvatel, před II. světovou válkou už jen 5 osob. Židovská náboženská obec byla počátkem 20. let 20. století připojena k židovské obci v Uherském Brodě. Dřevěné domky Židů stály severovýchodně od náměstí. Modlitebna byla součástí domu na ulici J. Polácha 728 severovýchodně od náměstí a po roce 1910 byla upravena k obytným účelům. Židovský hřbitov v Brumově je volně přístupný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí