Židovský hřbitov Koryčany

Na ploše hřbitova se nachází přes 200 náhrobků, přičemž nejstarší dochovaný kámen pochází z roku 1674, poslední pohřeb se zde konal v roce 1942. Náhradní kameny jsou osazeny především ve směru sever - jih nápisem k západu, novější náhrobky jsou rozmístěny volně mezi staršími, materiál je především pískovec a žula, méně vápenec a mramor, nové náhrobky jsou hlavně žulové.

Židovský hřbitov Koryčany
Typ památky nebo kulturního zařízení
Židovská památka
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampou Přístupnost všech oddělení – dveře 80 cm Místa pro parkování vozidel invalidů

Adresa

Židovský hřbitov Koryčany
Cihelna
768 05 Koryčany

Kontakt

telefon: +420.573377111
www: https://www.korycany.cz/mesto/kulturni-a-prirodni-pamatky/zidovsky-hrbitov/

Další informace

Židovský hřbitov se nachází 400 m severovýchodně od náměstí, na svahu rokle nad ulicí Cihelny.

Hřbitov o rozloze 3733 m2 byl založen patrně na přelomu 16. a 17. století, tedy zároveň se vznikem místní židovské obce. Hřbitov byl obehnán dnes polozbořenou zdí z kamenných kvádrů a cihel. U vchodu na hřbitov stávala márnice, dnes zbořená. Na ploše hřbitova se dnes nachází asi 200 náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1674. Poslední pohřeb se konal v roce 1942. Náhrobní kameny jsou zhotoveny převážně z pískovce, žuly, vápence a mramoru, zajímavé jsou především barokní náhrobky z 18. století. Kromě typické moravské výzdoby s motivy mušle jsou náhrobky zdobeny různými židovskými symboly (kohenské ruce, levitské soupravy, jeleni, atp.).

Hřbitov nebyl ve druhé polovině 20. století udržován a je v důsledku vegetace a vandalismu značně poškozen. Soustavně je udržován od počátku 90. let. Židovský hřbitov je volně přístupný.

První zmínky o židovském osídlení v Koryčanech pochází z 2. poloviny 16. století, ale obec zde patrně vznikla až na počátku 17. století (v roce 1611 zde žilo 11 rodin). Počet židovských obyvatel rostl až do 2. poloviny 19. století, v roce 1883 žilo v Koryčanech 263 Židů. Před II. světovou válkou žily v Koryčanech už jen 4 židovské rodiny. Židovské osídlení bylo soustředěno severně od náměstí kolem Židovské ulici (dnes Masarykova). Z původních 27 domů se jich většina zachovala včetně bývalé školy a zbytků rituální lázně. Synagoga (Masarykova ulice č. 688) z 2. poloviny 18. století byla přestavěna po požáru v roce 1942. Bohoslužebným účelům sloužila do roku 1936, potom využita jako tělocvična. Po II. světové válce v ní byl umístěn sklad a v 50. letech byla adaptována na prodejnu. Tomuto účelu slouží dodnes.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí