PR Klenov

Přírodní rezervaci Klenov tvoří lesnaté svahy a hřeben vrchu Klenov (678 m n. m.) jižně od přehrady Bystřička. Rezervace byla vyhlášena v roce 1999 na výměře 15,35 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Klenov
756 24 Bystřička

Kontakt

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží v nadmořské výšce 570–666 m jižně od přehrady Bystřička. Na lokalitu se dostanete od přehradní hráze po modré turistické značce jižním směrem, rezervace začíná vpravo cesty po 0,5 km a kopíruje ji v délce přes1 km.

Popis

Důvodem ochrany jsou bukové porosty s vtroušenou jedlí bělokorou a javorem klenem na skalních výchozech. Podloží je tvořeno arkózovými pískovci a slepenci. Vycházejí na povrch skalními útvary modelovanými zvětráváním do skalních mís, říms, úpatních výklenků, ojediněle s balvanitou sutí. Nejvyšší skalní stěny dosahují výšky 13–14 m. Nacházejí se zde také dvě menší pseudokrasové jeskyně o hloubce 4 a 6 m. Vegetaci tvoří typická květena kyselých horských bučin s bikou hajní. 

Z živočichů zde hnízdí datel černý, holub doupňák, strakapoud bělohřbetý a lejsek malý. Z brouků se vyskytuje střevlík zlatolesklý.

Další informace

Lokalita je atraktivní v průběhu celého roku.
Svahy a temeno vrchu Zámčisko jsou významné z archeologického hlediska. Na vrcholu Zámčisko se ve středověku nacházela tvrz. Stěny skal jsou využívány jako cvičné terény pro horolezce.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí