Pulčínské skály - Hradisko

Pulčínské skály na Valašsku jsou zcela unikátní. Toto největší skalní město na Moravě se rozkládá v masivu kopce Hradisko, mezi skály se vstupuje od rozcestí turistických cest na jihozápadním úpatí kopce pod vesnicí Pulčín. Odtud, kolem Ludmiliny skály a Zbojnického kostela, stoupá stezka strmě vzhůru labyrintem skal. Celý skalní komplex připomíná chaoticky naskládané obrovské balvany, jež se spojují do skalních řad a stěn. Podstatná část skal je skryta ve vegetaci, takže i skalní bloky o výšce až 20 m a délce až 250 m příliš nevynikají. Převažují zde řídké porosty zakrslé břízy, smrky, borovice a buky. Na prosluněných místech se vyskytuje i teplomilná květena.

Pulčínské skály - Hradisko
Typ
Skalní město

Adresa

Pulčínské skály - Hradisko
Pulčín
756 14 Francova Lhota

Kontakt

e-mail: infocentrumpulcin@seznam.cz

Další informace

Poloha

Území se nachází asi 1 km severně od obce Pulčín v Makytské hornatině.

Popis

Pulčínské skály jsou největší skalní město v pískovcích moravské části Karpat. Jsou tvořeny drobnými i rozsáhlými skalními stěnami, kamenným mořem, sutěmi a pseudokrasovými jevy. Vlastní Pulčínské skály jsou ojedinělý výchoz třetihorních hrubě zrnitých pískovců. Vrcholová část Hradiska je tvořena pískovcovou plošinou o délce 150 m a šířce 80 m. Nejnápadnější jsou však dvě vypreparované, k jihozápadu rovnoběžně vybíhající lavice, tvořící až 20 m vysokou skalní stěnu. U paty jsou zakončeny výraznými skalami, známými jako Zkamenělý kostel a Ludmilina skála. Lavice vystupují v délce asi 250 m a přibližně uprostřed svahu Hradiska jsou ukončeny větší skalní skupinou zvanou Zámčisko. Obdobný charakter má také soliterní hřbítek na severozápadě. Vlastní vrchol je obklopen věncem skal ve tvaru koruny. Ve vodorovných vrstvách jsou vytvořeny až 10 m hluboké pukliny. 

Další informace

Spolu s vrcholem Hradiska (731 m n. m.), jeho svahů a dalších v lese ukrytých skalních útvarů tvoří území vyhlášené jako národní přírodní rezervace. Původně byly chráněny od r. 1966 pouze „Pulčínské skály” jako „chráněný přírodní výtvor”. V roce 1989 bylo území o rozloze přes 70 ha vyhlášeno jako národní přírodní rezervace. Součástí je i archeologická lokalita se sídlištěm lidu popelnicových polí s nálezy z doby bronzové, kultury lužické, laténské a slovanské.

Ve středověku stával na Zámčisku nevelký skalní hrad Pulčín, v roce 1446 patřil hrad Cimburkům, ale už počátkem 16. století byl pobořen a dále se připomíná jako pustý.

Území je součástí CHKO Beskydy a evropské soustavy Natura 2000 – ptačí oblasti Horní Vsacko, a evropsky významné lokality Beskydy.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí