PR Makyta - Valašská Kyčera

Navrhovanou přírodní rezervaci Makyta - Valašská Kyčera tvoří horské bukové lesy v horním konci údolí Kychové v okolí vrcholu Makyta (923,3 m) a Valašská Kyčera (863 m) v Javorníkách na hranicích se Slovenskem. Rezervace by měla být vyhlášena v roce 2008 na výměře 130 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Makyta - Valašská Kyčera
756 02 Huslenky

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

K rezervaci se dostanete z Huslenek po místní komunikaci jižním směrem společně po modré a zelené turistické značce 2 km k rozcestí Uherská-U Holubů. Odtud vlevo 4 km po zelené značce až k hájovně a dál po lesní cestě 3 km do sedla mezi Makytou a Valašskou Kyčerou.

Popis

Důvodem ochrany jsou rozsáhlé horské bukové lesy s jedlí, javorem klenem a smrkem, s prameništi a drobnými skalními výchozy a výskyt velkých šelem.V horských lesích se vyskytuje typická pestrá květena karpatských bučin, zejména v jarním aspektu, např. dymnivka dutá, dymnivka plná, sasanka pryskyřníkovitá, zapalice žluťuchovitá, sněženka podsněžník, mléčivec horský, česnek medvědí, měsíčnice vytrvalá aj. Ze vzácnějších druhů hub je pozoruhodný výskyt hřibu nachovýtrusného.

Typická je také fauna horských jedlobučin. Z ptáků se zde vyskytuje např. strakapoud bělohřbetý, čáp černý, kos horský, lejsek malý, žluna šedá, vzácně zde hnízdí i ořešník kropenatý. Areál výskytu velkých šelem: v posledních letech se v oblasti Makyty pravidelně zdržuje především rys ostrovid, zatoulá se sem medvěd hnědý a někdy i vlk evropský .

Další informace

Území je zajímavé v průběhu celého roku, nejhezčí a nejbohatší je v době květu bylinného podrostu, v květnu a červnu.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí