PR Galovské lúky

Přírodní rezervace Galovské lúky představuje horské květnaté louky na svazích pod hřebenem vrcholu Hrachovec (777 m). Rezervace o rozloze 1,95 ha byla vyhlášena v roce 1952.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Galovské lúky
756 02 Huslenky

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz/beskydy

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží asi 3,5 km jihovýchodně od obce Huslenky, na k severozápadu ukloněných svazích v nadmořské výšce mezi 710–740 m pod vrcholem Hrachovec (777 m). Na lokalitu se dostanete z centra Huslenek cestou po souběhu zelené a modré turistické značky směrem na Zděchov, po 2 km u rozcestníku Uherská-U Holubů odbočíte vlevo po zelené značce a po 3 km u rozcestníku Uherská-bus odbočíte vlevo na lesní cestu a vystoupáte asi 1 km až na louky pod vrcholem Hrachovec.

Popis

Důvodem ochrany je jedna z nejvýznamnějších enkláv horských luk v Javorníkách s početnou populací orchideje prstnatce bezového. Terén je tvořen prudkým svahem v závěru zdrojnic Zbeličného potoka. Geologickým podkladem jsou jílovce a pískovce. Suché horské louky jsou stanovištěm mnoha zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin, zejména orchidejí. Rostou zde prstnatec májový, srstnatec listnatý, vstavač mužský, hlavinka horská, vemeník dvoulistý, kruštík širolistý, pětiprstka žežulník. Dále pak mečík střechovitý, řepíček mochnovitý, vratička měsíční.

Z živočichů se objevují ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, v keřích hnízdí ťuhýk obecný, zaznamenán byl i výskyt jeřábka lesního. Opakovaně územím procházel i medvěd hnědý.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je druhá polovina května a počátek června, kdy kvete většina orchidejí.
Lokalita byla v minulosti využívána jako jednosečná louka, poté na několik let opuštěna a bez využití. Od roku 1994 je ochranou přírody odstraňován vzniklý nálet a zajištěno pravidelně kosení. Připravuje se rozšíření rezervace o okolní pozemky na asi 18 ha.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí