NPP Chropyňský rybník

Národní přírodní památka Chropyňský rybník byla vyhlášena v roce 1954 a tvoří ji rybník o výměře 24,36 ha na jihozápadním okraji Chropyně v nadmořské výšce 191 m.

NPP Chropyňský rybník
Typ
Chráněné území

Adresa

NPP Chropyňský rybník
768 11 Chropyně

Kontakt

Další informace

Poloha

Chropyňský rybník se nachází přímo vedle komunikace při výjezdu z Chropyně na Kroměříž.

Popis

Důvodem ochrany je zejména výskyt kriticky ohrožené vodní rostliny kotvice plovoucí. V břehových porostech roste topol kanadský, olše lepkavá, vrba bílá, topol bílý a černý. Z vodních a mokřadních rostlin se vyskytují orobinec úzkolistý a širokolistý, puškvorec obecný, kosatec žlutý, šťovík koňský. Z ptáků se vyskytují racek chechtavý, potápka černokrká, čírka modrá, rákosník velký. Ze savců je zde běžná ondatra a hryzec vodní.
Území je atraktivní v průběhu celého roku díky velkému počtu vodních ptáků. Kotvice se na vodní hladině vyskytuje od června do září.
První zmínka o rybníku pochází ze 16. století. Na přelomu 19. a 20. století byl rybník významnou ornitologickou lokalitou. Po vybudování rybniční soustavy v nedalekých Záhlinicích v letech 1955–1965 ornitologický význam poklesl.

Další informace

Území je z hlediska ochrany přírody ve správě Agentury ochrany přírody ČR – Správy CHKO Litovelské Pomoraví.
Okolím rybníka je vedena naučná stezka.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí