PR Záskalí

Přírodní rezervaci Záskalí, vyhlášenou v roce 1995 na rozloze 31,85 ha, tvoří vrcholová skalnatá partie Chřibů a jižní svah pod kótou Kameňák (451 m n. m.) táhnoucí se od Kudlovické doliny směrem k Bunči.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Záskalí
767 01 Kostelany

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází asi 3 km východně od střediska Bunč v nadm. výšce 320–420 m. K území se lze dostat od rekreačního střediska Na Kudlovické dolině po zelené značce 1 km východním směrem, nebo od Bunče po zelené značce 3 km.

Popis

Důvodem vyhlášení je ochrana původních dubových bučin a pískovcových skalních útvarů. Izolované skály a trosky mrazových srubů na hřebeni Chřibů jsou budovány ze slepencovito-pískovcových hornin. Pískovce jsou středně až hrubě zrnité, silně zvětralé. Tvoří je křemen, ortoklas, biotit, muskovit a jílové minerály, živce a fylity. Skalní útvary vystupují ve vrcholové části hřbetu, kde tvoří dlouhý pás izolovaných skalek, a také v severním svahu hřbetu.

Z lesnického hlediska představují porosty v chráněném území ukázky společenstev typu dubových bučin a lipových javořin s výskytem chráněného ohroženého druhu kruštíku modrofialového. V podrostu je bohatý porost kapradin, např. kapraď samec, papradka samičí, různé druhy ostříc, bažanka vytrvalá, svízel vonný, konvalinka vonná, lýkovec jedovatý, samorostlík klasnatý, vraní oko čtyřlisté aj. Ze vzácných dřevokazných hub zde byl v r. 2002 nalezen korálovec bukový.

Další informace

Území je atraktivní po celý rok. Lokalita se nachází na území Chřibů, které bylo zařazeno jako Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí