Přírodní park Želechovické paseky

Přírodní park Želechovické paseky je tvořen především harmonickým uspořádáním přírodních a civilizačních krajinných prvků podle principů pasekářského způsobu hospodaření a využívání krajiny. Byl vyhlášen 17. 12. 2001 na ploše 1 048 ha.

Přírodní park Želechovické paseky
Typ
Chráněné území

Adresa

Přírodní park Želechovické paseky
Želechovice nad Dřevnicí
763 11 Zlín

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní park Želechovické paseky se nachází na jihovýchodě správního území statutárního města Zlína, na částech katastrálních území Kudlov, Jaroslavice a Želechovice nad Dřevnicí.

Popis

Krajinný ráz přírodního parku je výsledkem přírodního, kulturního a historického vývoje území. Je dán především harmonickým uspořádáním přírodních a civilizačních krajinných prvků vytvořených v minulosti tzv. pasekářským způsobem hospodaření a využívání krajiny. Pasekářský typ osídlení je určujícím znakem, který se s ostatními, převážně přírodními složkami vzájemně doplňuje a vytváří pestrou krajinnou mozaiku. Na území přírodního parku se nachází řada vzácných a ohrožených druhů rostlin jako např. prvosenka vyšší, zařazená do Červeného seznamu vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin, lýkovec jedovatý, lilie zlatohlávek, modřenec chocholatý, okrotice bílá a dlouholistá a mnoho dalších. Velmi významný je park z hlediska druhového bohatství ptactva. Při opakovaných ornitologických průzkumů jsme zde zjistili přes padesát druhů v hnízdní době. Silná je zde populace ťuhýka obecného, ale potkat můžete i vzácnější druhy jako například žluvu hajní, pěnici vlašskou, čápa černého nebo včelojeda lesního.

Stezku tvoří 6,5 km okruh, na kterém je sedm zastavení, na kterých se lidé mohou dozvědět základní informace o lese, léčivých rostlinách, obojživelnících, domácích zvířatech, sadařství, ptácích a hmyzu. Tabule do dřeva vyřezal řezbář Zdeněk Škvára z Luhačovic a krátké poetické texty mají přivést k zamyšlení nad krajinou, kterou od 15. století přetvářel člověk – hospodář ku užitku i obrazu svému.
Pro návštěvníky jsou vydány pracovní listy, které je možné vyzvednout v Ekoporadně ve II. budově Městského divadla, v Městském informačním a turistickém středisku na radnici a nebo v domě č.56 v osadě Láze na trase Pasekářské stezky.

Jak se dostanete na začátek Pasekářské stezky                         

Ze Zlína pojedete autobusem MHD č. 31 a vystoupíte na konečné (točna Jaroslavice). Poté se vydáte kolem památníků padlých, který budete mít po levé ruce, cestou dolů do žlebu a po cca 1 km přijdete na křižovatku dvou cest, odkud se vydáte doprava. Po asi 300 m chůze naleznete první tabuli Pasekářské stezky a tím i začátek okruhu.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí