Čertovy skály v Lidečku

Unikátní skalní stěna na okraji obce Lidečko. Skály představují ideální lezecký terén i zajímavý turistický cíl pro každého. Jedná se o přírodní památku. Kolem skal prochází naučná stezka Vařákovy Paseky. Vznik a uspořádání skal je námětem řady bájí a pověstí.

Čertovy skály v Lidečku
Typ
Skalní město, Skalní útvar

Adresa

PP Čertovy skály
756 12 Lidečko

Kontakt

e-mail: infocentrumpulcin@seznam.cz
www: http://pulcin.cz

Další informace

Poloha

Čertovy skály se nachází na severním okraji obce Lidečko, na jihozápadním svahu kóty Kopce (699 m n. m.), v nadmořské výšce 450–490 m, na levém údolním svahu říčky Senice.

Popis

Vlastní skalní útvar tvoří svisle ukloněná pískovcová lavice, vysoká až 25 m a široká 2,5 m, protažená ve směru severovýchod – jihozápad v délce asi 150 m. Množství svislých puklin člení lavici do mohutných stupňovitě uspořádaných kvádrů. Povrch pískovcových stěn pokrývají skalní výklenky a dutiny.

Výraznější skály mají i své názvy - Hladká, Čertova stěna nebo nejvýš položená skála Kolébka.

Spolu s nedalekými Pulčínskými skalami se jedná o nejmohutnější skalní útvar na celé Moravě.

Další informace

Čertovy skály patří k nejnavštěvovanějším skalám na Valašsku. Jsou využívány horolezci jako cvičné skály s množstvím vytýčených tras (okolo sta výstupových linií). Přímo v lokalitě dochází také k nelegálnímu táboření. V důsledku vysoké návštěvnosti (až několik desítek horolezců, skály jsou za příznivého počasí doslova přeplněny) dochází v okolí skal k výrazné erozi. 
Přímo za skalní hradbou prochází také značená turistická stezka.

Čertovy skály jsou výrazný krajinný prvek, skalní výchoz tvořený blokem odolných vrstev pískovců, vypreparovaných činností vody a povětrnostních vlivů. Skalní hřeben se nachází na severním okraji obce Lidečko. Od roku 1966 jsou chráněny, v současné době v kategorii přírodní památka.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí