NPR Strabišov-Oulehla

Jedniná národní přírodní rezervace na Kroměřížsku vznikla sloučením dvou samostatných zvláště chráněných území, lesa Strabišova a výslunné stráně Oulehla. Celková rozloha je 69,7 ha, ochrana byla vyhlášena v roce 1953 (část Oulehla) a v roce 1956 (část Strabišov).

Typ
Chráněné území

Adresa

NPR Strabišov-Oulehla
Kunkovice, Lísky

Kontakt

www: www.chriby.cz/mistopis.php?id=137

Další informace

Poloha

Rezervace leží v jihovýchodní části okresu Kroměříž severovýchodně od obce Lísky na jihovýchodním svahu, v nadm. výšce 300–380 m. Je snadno dostupná ze státní silnice Střílky–Litenčice. K území se dostanete ze severního konce obce Lísky, kde začíná naproti posledního domu ve svahu nad silnicí.

Popis

Důvodem vyhlášení je ochrana šípákových a habrových doubrav na spraši a společenstva teplomilných rostlin a jedné z nejbohatších lokalit vstavačovitých na Moravě. Je to jediné naleziště kriticky ohroženého druhu vstavače trojzubého ve Zlínském kraji.

Strabišov je původně lesostep na podkladě jílů se slabými vložkami pískovců, nyní zarostlá jehličnatým a smíšeným lesem. V této lesní části rezervace jsou kulturní listnaté porosty dubu, buku, javoru, habru a jasanu a porosty smrku a borovice. V podrostu lze nalézt celou řadu vzácných a chráněných druhů rostlin, ze vstavačovitých střevíčník pantoflíček, vstavač nachový, vstavač bledý, vstavač vojenský, kruštík modrofialový, kruštík drobnolistý, kruštík růžkatý, kruštík širolistý, bradáček vejčitý, pětiprstka žežulník pravá, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, hlístník hnízdák. Dále se zde vyskytují lilie zlatohlavá, sasanka lesní, kozinec cizrnovitý, sesel sivý, pcháč panonský, kopretina chocholičnatá, bělozářka větvitá, čistec alpský, orlíček planý, ostřice horská, kostřava různolistá, pryšec hranatý, višeň křovitá a další. Z botanického pohledu jsou nejbohatší lesní lemy, kde se vyskytuje nejvíce uvedených druhů.

Oulehla má charakter výslunné suché stráně s původní neporušenou xerotermní vegetací, zčásti osázená třešněmi (Oulehla I) a borovicí lesní (Oulehla II), v obou částech se vyskytuje také jalovec obecný. Oulehla je bohatá botanická lokalita s řadou teplomilných druhů rostlin, vstavačovitých a zvonku sibiřského. K nejvýznamnějším druhům patří ze vstavačovitých vstavač trojzubý, střevíčník pantoflíček, vstavač vojenský, vstavač bledý, okrotice bílá, pětiprstka žežulník pravá, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, kruštík růžkatý, kruštík širolistý, bradáček vejčitý. Dále se zde (Oulehla II) vyskytuje menší populace koniklece velkokvětého, len žlutý, len tenkolistý, zvonek klubkatý, čekanice porýnská, černohlávek velkokvětý, černohlávek drápatý, hořec křížatý, vikev tenkolistá, hlaváč žlutavý, smělek štíhlý, vítod větší, čilimník černající, kamejka modronachová aj.
Vyskytují se zde běžné druhy pěvců, kteří zde mají dobré podmínky pro hnízdění, z plazů zde žijí ještěrky obecné a slepýš křehký, ropucha obecná a dále množství hmyzu. V mokřadu pod strání Oulehla (mimo toto ZCHÚ) jsou velmi hojně zastoupeni obojživelníci, hlavně skokan hnědý.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je časné jaro, kdy vykvétají koniklece a zejména květen, kdy kvete většina vstavačovitých.

Část Oulehla I byla v minulosti využívána jako extenzivní ovocný sad, z něhož zůstalo několik starých, dosud plodících třešní. Část Oulehla II bývala kosena místními obyvateli (v menší míře pokračují v kosení dodnes).

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí