Přírodní památka Medlovický lom

Přírodní památka Medlovický lom
Typ
Skalní útvar

Adresa

Přírodní památka Medlovický lom
687 41 Medlovice

Kontakt

Další informace

Přírodní památka Medlovický lom (1,2 ha) leží asi 500 m západně od obce Medlovice a představuje unikátní ukázku porcelanitů v úplném profilu. Jedná se o jedinou lokalitu svého druhu na Moravě. Nejcenější část lokality tvoří lomová stěna 50 m dlouhá, cca 5 m vysoká, která reprezentuje průřez zbytkem jedinečného výskytu porcelanitů v úplném profilu, včetně zón kontaktu s nadložím a podložím. Ze vzácnějších druhů rostlin se v lomu vyskytuje např. konopička úzkolistá, černýš rolní, zvonek moravský, prvosenka jarní, sesel sivý, divizna rakouská a rozrazil rezekvítek vídeňský. Z ohrožených druhů obratlovců zde nachází útočiště skokan štíhlý, ještěrka obecná a rejsec černý. Zajímavým je ojedinělý výskyt motýla ohniváčka černočárného, který se jinak vyskytuje vzácně na vlhkých loukách. Na slunných místech je v porcelanitové suti hojný cvrček obecný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí