PR Sochová

Přírodní rezervaci Sochová tvoří lesní porosty typu jedlobučiny, v části rezervace staré až 150 let, s geologickými útvary a pseudokrasovými jevy.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Sochová
768 71 Rajnochovice

Kontakt

www: nature.hyperlink.cz

Další informace

Přírodní rezervace leží na hřebenové partii v centru Hostýnských vrchů, zaujímá vrcholovou část, hřeben a prudký severní a severozápadně orientovaný svah stejnojmenného kopce s výchozy pískovce a slepence soláňských vrstev. Leží v nadmořské výšce 605–741 m, asi 3 km jihojihozápadně od obce Rajnochovice. Její výměra je 16,45 ha. K lokalitě je přístup po červené turistické značce z Rajnochovic, nejprve 1,5 km po místní komunikaci, od Rosošného pak po lesní cestě 2 km pod Sochovou. Z opačné strany se dostanete po stejné červené značce k území z Tesáku po 3 km.

Důvodem ochrany je přirozený ekosystém horské květnaté jedlobučiny a svahového suťového lesa v submontánním stupni s původní karpatskou květenou, geologické útvary (vystupující magurský pískovec a slepenec). V dřevinném patře dominuje buk lesní, lípa srdčitá, poměrně málo se vyskytuje jedle bělokorá, jilm drsný, javor mléč a jasan ztepilý. V bylinném patru najdete řadu druhů kapradin (kapraď samec, kapraď osténkatá, papradka samičí, sleziník červený) a řadu druhů ostřic. Dále zde roste sněženka podsněžník, lýkovec jedovatý, prvosenka jarní, plavuň pučivá, zapalice žluťuchovitá, kyčelnice žláznatá.

Z obojživelníků se zde vyskytuje mlok skvrnitý a skokan hnědý. Za zmínku stojí pozorování larev mravkolva běžného v píscích podél lesní cesty, procházející rezervací.

Na nejvyšší vrcholovou skálu byly v minulosti vytesány schůdky a plošina.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí