PR Kelčský Javorník

Přírodní rezervace Kelčský Javorník byla vyhlášena v roce 1976 na rozloze 41,61 ha. Tvoří příkré severní úbočí nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů, Kelčského Javorníku (864,7 m n. m.).

PR Kelčský Javorník
Typ
Chráněné území

Adresa

PR Kelčský Javorník
768 71 Rajnochovice

Kontakt

telefon: +420 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz
www: www.bystriceph.cz

Další informace

Přírodní rezervace se nachází na severním úbočí Kelčského Javorníku, v nadmořské výšce 550–864 m, 3 km západně od Rajnochovic. Na území rezervace se dostanete z Podhradní Lhoty po zelené turistické značce po 6 km.

Důvodem ochrany je původní pralesovitý porost horských bučin a javořin na suťovém svahu s karpatskou květenou. Geologickým podkladem jsou vrstvy pískovců a slepenců na jílovcích.
Hlavními druhy stromového patra jsou javor klen, buk lesní, jasan ztepilý, přimísen je jilm horský a jedle bělokorá. V porostu najdeme různé druhy kapradin, starček vejčitý, měsíčnici vytrvalou, kyčelnici cibulkonosnou a devítilistou, lilii zlatohlavou.

Z živočichů se vyskytují skokan hnědý, mlok skvrnitý, ropucha obecná, z ptactva pak strakapoud bělohřbetý, holub doupňák a hřivnáč, pěvuška modrá, lejsek malý.

Lesní porosty, staré asi 160 let, začaly ve vrcholové partii rezervace na přelomu let 1978–1979 odumírat, zřejmě vlivem exhalátů z ostravské průmyslové aglomerace. V následujících letech byla vrcholová partie vytěžena a po neúspěšné výsadbě listnáči osázena smrkem. V současné době probíhá postupná náhrada smrčin výsadbou buku a javoru. Ostatní porosty jsou ponechány bez zásahu přirozenému vývoji.

O území pečuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s Českomoravským sdružením pro ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí