PR Smutný žleb

Přírodní rezervaci Smutný žleb tvoří v oblasti Chřibů ojedinělý typ kyselých bučin. Rezrevace byla vyhlášena v roce 2000 na výměře 8,5 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Smutný žleb
687 06 Salaš

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.chriby.cz

Další informace

Poloha

Chráněné území se rozkládá v nadmořské výšce 380–480 m, 3 km severozápadně od obce Salaš. K lokalitě se dostanete ze severozápadního konce obce Salaš (Salaš-točna) po zpevněné lesní komunikaci, žluté turistické značce, po 2 km minete památník salašské tragedie, za další 1,5 km u rozcestníku odbočíte vlevo jihozápadním směrem po neznačené lesní cestě do Smutného žlebu, kde po 1 km odbočíte cestou k potoku, který překonáte po dřevěném mostku na okraji chráněného území.

Popis

Důvodem ochrany je v areálu Chřibů ojedinělý typ zakrslé kyselé bučiny na pískovcovém skalním podloží. Jde o nevápnité pískovce, jílovce a slepence. V horních partiích jsou výchozy pískovcových lavic, které jsou esteticky velmi hodnotné.
Stromové patro je tvořeno kyselou až zakrslou bučinou, dominantní dřevinou je buk lesní, jen vtroušeny jsou dub zimní a bříza bradavičnatá. Bylinné patro je druhově velmi chudé, místy úplně chybí, roste zde např. vřes obecný, borůvka černá, ostřice chlupatá, několik druhů mechorostů.

Další informace

Území je celoročně vhodné k návštěvě.
Smutný žleb se nachází na území Chřibů, které bylo navrženo jako evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí