Poutní kostel Panny Marie Sněžné

Nevelký poutní kostelík z r. 1750 vystavěný v barokním slohu má prostý a jednoduchý interiér. Nad oltářem je zavěšen uctívaný obraz Panny Marie kojící, námět v našich českých zemích zcela ojedinělý. Patří k nejznámějším moravským poutním místům. První zprávy pocházejí z počátku 18. století a jeho pověst je nutné přičíst prameni zázračné vody. Za kostelem narazíte na první zastavení křížové cesty.

Poutní kostel Panny Marie Sněžné
Upřesnění
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští. Nutno domluvit telefonicky na tel.+420 604 645 254.
Poznámka k otvírací době
Možnosti prohlídek květen – září, převážně v sobotu a v neděli.

Adresa

Kostel Panny Marie Sněžné
763 45 Provodov

Kontakt

telefon: +420 577 901 990
e-mail: faprovodov@ado.cz

Další informace

Kostel Panny Marie Sněžné se nachází asi 1,5 km jihovýchodně od obce Provodov, 10 km jihovýchodně od Zlína směrem na Luhačovice.

První zprávy o poutním místě Provodov (místně zvaném „Na malenisku") pocházejí z počátku 18. století a je nutné je přičítat prameni zdravé vody, který se prý ukázal ve snu manželce místního mlynáře. Mlynářka trpěla oční chorobou a uzdravila se po omývání vodou ze studánky. Když byl takto uzdraven i majitel luhačovického panství hrabě Serenyi, dal vystavět nad pramenem kapličku Panny Marie Sněžné (r. 1735). Od té doby se stala provodovská kaplička cílem mnoha poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, což přetrvávalo i po její přestavbě na malý poutní kostel v barokním slohu v r. 1750, který stojí dodnes. Interiér kostela je prostý. Nad oltářem je zavěšen uctívaný obraz Panny Marie kojící, námět v našich zemích velmi ojedinělý. Nad sakristií visí obraz Panny Marie Sněžné. Křížová cesta pochází od Emila Brendla (z r. 1947), naproti sakristie je boční oltář Božského Srdce Páně (z r. 1919). Ke vstupu do kostela vede 52 schodů. V blízkosti stojí kaplička s pramenem vyvěrajícím pod hlavním oltářem, v lese nedaleko kostela se nachází křížová cesta. Bývaly zde i lázně, které však zanikly již v 19. století.

Každou neděli se v kostele slouží mše svaté. Poutní sezonu zahajuje pouť hasičů počátkem května, v červenci jsou poutě okolních farností. Hlavní pouť bývá v neděli okolo svátku P. Marie Sněžné (5. 8.). Dušičková pouť (obvykle v předposlední nebo poslední neděli v říjnu) a následný světelný průvod na hřbitov ukončují poutní sezonu.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí