PR Javorůvky

Přírodní rezervaci Javorůvky tvoří svažitá louka v pramenném amfiteátru obklopená lesními porosty na severozápadním úbočí vrchu Královec (655 m n. m.). Byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 5,46 ha. Každoročně se zde koná ruční sklizeň sena.

PR Javorůvky
Typ
Chráněné území

Adresa

PR Javorůvky
766 01 Valašské Klobouky

Kontakt

www: www.kosenka.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází 2,5 km jihovýchodně od Valašských Klobouk v nadmořské výšce 510–575 m na severozápadním úbočí kóty Královec (655 m n. m.). Přístup na lokalitu je z Valašských Klobouk po červené turistické značce směr Královec, po 2 km odbočíte vlevo loučkou podél lesa a po 300 m projdete na chráněnou louku.

Popis

Důvodem ochrany je druhově bohatá bělokarpatská luční vegetace. Podloží tvoří vápnité jílovce a pískovce. Vegetace je typické společenstvo přepásaných karpatských luk, v němž roste bělozářka větevnatá, hlavinka horská, vstavač obecný, vstavač mužský, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, lilie zlatohlávek, mečík střechovitý, kruštík bahenní nebo kozlík celolistý.

Z živočichů se vyskytují vzácné druhy motýlů, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, hnědásek kostkovaný, otakárek fenyklový. V tůňkách a na vlhkých místech žije čolek horský a mlok skvrnitý.

Další informace

Nejvhodnější období pro návštěvu je od poloviny května do června, kdy kvetou zejména orchideje a většina vzácnějších druhů.
Původně jednosečná louka byla v minulosti téměř zničena intenzivní pastvou a část louky silným pohnojením. Od roku 1980 je pravidelně kosena a udržována a její stav se velmi zlepšil.V okolí Javorůvek pozorný turista objeví řadu studánek nabízejích osvěžení.
O lokalitu pečuje ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí