PP Jarcovská kula

Přírodní památku Jarcovská kula (místním nářečím Jarčovská gula) tvoří pískovcová skalní věž o výšce 8 m nacházející se nad obcí Jarcová.Jde o typickou ukázku skaliska typu tor (z geomorfologického hlediska to znamená skálu,která představuje zbytek nejpevnější části horniny po intenzivním mrazovém zvětrávání v okolí).Ve vertikálním směru je "gula" rozdělena do pěti vrstev různého složení. Ke "guli" se váže také několik lidových pověstí,vždy spojených s čertem.Jednou měl za úkol obrátit potok v Lidečku,jindy přehradit Bečvu nebo postavit most.Samotná gula je pak výsledek jeho marného snažení. Pro naše předky bývala gula pozoruhodnou raritou,která se dostala i na pečetidlo obce Jarcová.

PP Jarcovská kula
Typ
Skalní útvar

Adresa

PP Jarcovská kula
756 24 Jarcová

Kontakt

Další informace

Poloha

Přírodní památka se nachází asi 0,5 km jihozápadně od obce Jarcová, na údolním svahu nad levým břehem Vsetínské Bečvy, v nadmořské výšce 415–430 m.

Popis

Důvodem ochrany je geomorfologický útvar – pískovcový skalní výchoz a další drobné výchozy v okolí. Skála je tvořena hrubozrnným pískovcem a drobnozrnným slepencem, je částečně odtěžená. Celý výchoz výrazně ční nad své okolí a je výrazně modelován selektivním zvětráváním, jsou v něm vyvinuty skalní útvary jako voštiny a skalní výklenky.

Další informace

Jarcovská kula leží na frekventované turistické stezce vedoucí z nedalekého Valašského Meziříčí, vede kolem ní také naučná stezka T. G. Masaryka. Jako cvičnou skálu ji používají horolezci, kteří ji tímto poškozují.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí