Jezero v údolí Jezerné

Karlovské jezero leží 4 km severně od centra Velké Karlovice, 1 km, schováno mezi lesy okolních Beskydských kopců. Jezero patří do kategorie tzv. závalových jezer, která vznikají sesuvem půdy do vodního toku nebo zatarasením vodního toku kameny. Je napájeno vodou Jezerního potoka a několika dalších bezejmenných potůčků. Přesné datování, kdy k sesuvu došlo, nebylo provedeno. Existují domněnky, že k tomuto geologickému pochodu na tektonické poruše probíhající územím mohlo dojít poměrně nedávno - v 16. nebo 17. století. Možná právě proto, že se zde odehrávají tyto geologické pochody, se kterými údajně souvisí další neobvyklé jevy, je Karlovské jezero opředeno mnoha pověstmi a legendami. Například přilehlou strouhu prý vyhloubil ďábel, který se pokoušel odvést vodu z Jezera na svůj mlýn na Radhošti. Zvláštní rýhy a útvary v okolních balvanech vyhloubili čerti svými drápy a řetězy, když v tom ďáblovi pomáhali. Koluje také legenda, že se v Jezeře rodili a žili draci. Tento motiv ve své pověsti Karlovské jezero, kterou najdeme v Národních pohádkách, zpracoval Karel Jaromír Erben. Mimo tyto "zvláštnosti" je vodní prostředí a jeho okolí také domovem (mimo draků) mnoha živočichů (například raka - pravděpodobně křížence raka říčního a raka bahenního a škeble rybniční či rostlin (například orobinec úzkolistý Jezero je především úžasným místem k relaxaci a načerpání klidu a pohody z klidně se vlnící hladiny hnědé vody mezi lesy. Otevírací doba Celoročně volně přístupné

Jezero v údolí Jezerné
Typ
Jiná přírodní zajímavost

Adresa

Jezero v údolí Jezerné
756 06 Velké Karlovice

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí