PR Halvovský potok

Přírodní rezervaci Halvovský potok tvoří zbytky starých jedlobukových porostů západně pod vrcholem Vsackého Cábu (842 m n.m.). Rezervace byla vyhlášena v roce 1999 o výměře 19,14 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Halvovský potok
755 01 Vsetín

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace se nachází 0,8 km západně pod Vsackým Cábem v pramenné oblasti části Jesenického potoka asi 7 km severovýchodně od Vsetína v nadmořské výšce 595–680 m. K lokalitě se dostaneme z rozcestí Dušná asi 7 km severovýchodně od Vsetína, kde odbočíte směrem na Vsacký Cáb. Rezervace leží po 3,5 km vpravo před závěrečným stoupáním na vrchol.

Popis

Důvodem ochrany jsou skalní výchozy a suťové balvanité svahy se zbytky starých jedlobukových porostů s typickou květenou a zvířenou. Geologickým podkladem jsou drobové pískovce s jílovci, v části území jsou sesuvy. Vegetaci tvoří porosty květnatých bučin ve stáří až 140 let s bukem lesním, javorem klenem a vtroušenou jedlí bělokorou. Z typických zástupců bylinného patra zde rostou bažanka vytrvalá, kyčelnice devítilistá a žlaznatá.

Z ptáků zde hnízdí strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, holub doupňák, lejsek malý a šedý, v nejbližším okolí pak čáp černý, sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datlík tříprstý a krkavec velký. Za savců byl pozorován nepravidelný výskyt rysa ostrovida i medvěda hnědého.

Další informace

Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu lokality je časné jaro od dubna do počátku června.
Terén modelují četné sesuvy, které jsou přirozenou součástí tvorby zdejšího reliéfu. Naopak nepřirozený a nežádoucí je výskyt muflona obecného, vysazeného kolem roku 1950, který s další přemnoženou spárkatou zvěří mají negativní vliv na přirozené zmlazení okusem bukových a jedlových semenáčků.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí