PR Ve Vlčí

Přírodní rezervaci Ve Vlčí tvoří pastviny s rozptýlenými lesíky jižně od obce Vyškovec. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991, výměra území je 21,68 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Ve Vlčí
687 74 Vyškovec

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervace leží v jižní části obce Vyškovec, 800 m severovýchodně od vrchu Kykula, v nadmořské výšce 670 m n. m. K lokalitě se lze dostat po místní komunikaci ze Starého Hrozenkova přes Vyškovec až ke hranici se Slovenskem, kde komunikace územím rezervace prochází. Druhá trasa vede z Mikulčina vrchu 3,5 km po červené turistické značce po hranici se Slovenskem přes sedlo pod Kykulou. Za ním dál asi 500 m vlevo je začátek lokality.

Popis

Důvod ochrany jsou pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu, místy s velkou svažitostí, s několika sesuvy a mokřady a výskyt řady ohrožených druhů rostlin, např. pětiprstka žežulník, vemeníček zelenavý, hlavinka horská, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův, hořeček žlutavý, hořec brvitý, bělozářka větevnatá, mečík střechovitý, zvonek klubkatý aj.

Ojediněle se zde vyskytuje chřástal polní.

Další informace

Území je nejvhodnější navštívit v průběhu května, kdy kvete většina orchidejí.
Louky byly využívány jako jednosečné s extenzivní pastvou dobytka, některé dnešní louky byly původně drobná políčka především v okolí bývalých samot. Lesíky (původně daleko méně rozlehlé) byly těženy výběrovým způsobem s následnou přirozenou obnovou. V současné době nejsou nejhodnotnější plochy koseny a zvolna zarůstají.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí