Centrální park Jižní Svahy

Na dětském hřišti v části Hony a Podlesí mají děti řadu možností, jak trávit svůj volný čas. Mezi možnosti využití volného času patří atraktivity, jako je např. originální lanová pyramida, horolezecká stěna a další atraktivní prvky.

Typ
Park / lesopark

Adresa

Centrální park Jižní Svahy
Okružní
760 01 Zlín

Kontakt

Další informace

Centrální park Jižní Svahy se nachází v horní části největšího zlínského sídliště. Začíná u točny MHD Kocanda, kde má přímou návaznost na blízký les a východiště turistických cest. Zde se také nachází odpočívadlo s krásnou vyhlídkou na východní část Zlína. Pokračuje kolem nově vybudovaných obytných domů na ul. Podlesí V, kde jsou mezi okrasnými jabloněmi umístěna dvě dětská hřiště. Po klesající cyklostezce, jejíž celková délka je jeden kilometr, se dostanete k jádru celého parku.

V nejnovější části se nachází zmiňované dětské hřiště s hracími prvky zejména pro starší děti. Dále je zde vybudováno několik odpočívadel s krásnou vyhlídkou na Buchlov a celou západní část Zlína. V sadových úpravách je použita spousta květin a květnatých luk. Na tuto část parku pak bude navazovat samotné společenské centrum parku s plánovanými rozsáhlými terénními a sadovými úpravami, vodním biotopem a menší kavárnou a veřejným WC.

Od II. segmentu směrem ke Kozlovu žlebu se nachází sportovně zaměřená část parku se sedmi univerzálními plochami pro míčové hry, tenisovou stěnou a rozsáhlými sadově upravenými plochami. Nejníže položenou částí Centrálního parku Jižní Svahy je tzv. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem na ulici Okružní. Celková rozloha parku po jeho dokončení je 11 hektarů.


Celý projekt byl od samého začátku realizován ve spolupráci s veřejností. Obyvatelé Jižních Svahů - a tím i jeho budoucí uživatelé - měli možnost se vyjádřit k náplni parku, rozmístnění jednotlivých funkčních částí i k jeho etapizaci. Příkladem této spolupráce může být hrací prvek pod II. segmentem ve tvaru slonů, který si navrhly děti samy.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí