PR Bukové hory

Přírodní rezervaci Bukové hory tvoří lesní porosty v podhřebenové části na svahu se severní až severovýchodní expozicí v závěru údolí potoka Vidovka (Zelené údolí) ve Vizovických vrších. Rezervace byla vyhlášena v roce 2001 na ploše 2,28 ha.

Typ
Chráněné území

Adresa

PR Bukové hory
Želechovice nad Dřevnicí
760 01 Zlín

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Poloha

Přírodní rezervaci se nachází asi 250 m severozápadně od chatové osady Zelené údolí, v nadmořské výšce 425–460 m. K území se dostanete od železniční zastávky v Želechovicích nad Dřevnicí přes silnici I/49 jižním směrem po komunikaci na Provodov. Po 5 km se rezervace nachází vpravo v závěru údolí potoka Vidovka, kam odbočíte po lesní komunikaci.

Popis

Přírodní rezervace byla zřízena za účelem ochrany dochovaného území se soustředěnými přírodními hodnotami se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Posláním přírodní rezervace je zachování fragmentu původních lesních porostů karpatské bučiny ve Vizovických vrších s typickou flórou a faunou. Lesní porosty jsou součástí komplexu, na jehož jižní hranici (vrcholové partie svahu) se rozprostírají pastviny a louky. 
Převládající dřevinou je buk lesní, v menší míře je zastoupen dub, především na horním okraji sousedícím s pastvinami. Ojediněle se vyskytuje habr obecný, javor klen, smrk ztepilý, modřín opadaný, vzácně i jedle bělokorá. Jádrové území rezervace tvoří převážně bukové porosty ve věku 130 let. 
V poměrně chudém bylinném patře jsou zastoupeny charakteristické druhy květnatých bučin, např. kyčelnice cibulkonosná, svízel vonný, violka lesní, pitulník horský, šťavel kyselý, věsenka nachová, vzácně i měsíčnice vytrvalá. Z kapradin zde rostou běžné druhy jako kapraď samec a papradka samičí.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je od poloviny dubna do začátku června, kdy vykvétá bylinné patro.
O území pečuje vlastník, Magistrát města Zlína.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí